تیغه ماله موتوری ( ماله پروانه ای ) ابزاری است که بر روی ماله موتوری قرار گرفته است و با اتصال به سینی ماله سبب چرخش سینی شده و برای صاف کردن بتن استفاده می شود. همچنین برای اینکه بتن کاملا صاف و صیقلی شود (Finishing) سینی را از زیر ماله بیرون آورده و فرآیند صاف کردن […]