توسعه صنعت ایرانیان

تهیه و توزیع ابزار آلات جوشکاری و برشکاری

کپسول ( سیلندر ) :

ردیف نوع کپسول (سیلندر) توضیحات                                      
1 کپسول2لیتری فولادی وآلومینیومی
2 کپسول5لیتری فولادی وآلومینیومی
3 کپسول10لیتری فولادی وآلومینیومی
4 کپسول20لیتری فولادی وآلومینیومی
5 کپسول40لیتری فولادی وآلومینیومی
6 کپسول50لیتری فولادی وآلومینیومی

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع انواع شیلنگ دو قلو وتک

شیلنگ دوقلو :

 1. شیلنگ دو قلو کره
 2. شیلنگ دو قلو مالزی
 3. شیلنگ دو قلو  رو بوست آلمان
 4. شیلنگ دوقلو ترک

شیلنگ تک قرمز و آبی :

 1. شیلنگ تک قرمز وآبی کره ای
 2. شیلنگ تک قرمز و آبی ترکیه
 3. شیلنگ تک قرمز و آبی مالزی

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع انواع مانومتر ( رگلاتور) گازهای مختلف

مانومتر ( رگلاتور ) :

 1. مانومتر ( رگلاتور ) هریس امریکا
 2. مانومتر ( رگلاتور ) زینسر آلمان
 3. مانومتر ( رگلاتور ) گلور سوئیس 
 4. مانومتر ( رگلاتور ) هرکولس آلمان
 5. مانومتر ( رگلاتور ) ACE ایتالیا
 6. مانومتر ( رگلاتور ) مکسی ایتالیا

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه و توزیع انواع سرپیک برش و جوش

سرپیک برش :

 1. سرپیک برش زینسر آلمان
 2. سرپیک برش گلور سوئیس 
 3. سرپیک برش هریس امریکا 
 4. سرپیک برش موریس تایوان
 5. سرپیک برش ذوبان ایران

سرپیک جوش :

 1.  سرپیک جوش زینسر آلمان
 2. سرپیک جوش گلور سوئیس
 3. سرپیک جوش موریس تایوان
 4. سرپیک جوش ذوبان ایران

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوریع تورچ آرگون و لوازم جوشکاری آرگون

تورچ آرگون :

 1. تورچ آرگون توان جم
 2. تورچ آرگون زینولد ترکیه
 3. تورچ آرگون سوئیچ 

قطعات تورچ آرگون :

ردیف    نوع جنس
1  فیش موتور جوش ( مهره یا سانترال )  
2  کابل تورچ آرگون
3  کاور کابل و شیلنگ ( روکش تورچ )
4  سرامیک سایز 4
5  سرامیک سایز 5
6  سرامیک سایز 6
7  سرامیک سایز 7
8  سرامیک سایز 8
9 سرامیک سایز 10
10  کلت بادی
11  کلت
12  سه راهی تورچ آرگون
13  دنباله بلند تورچ دنده ریز
14  دنباله کوتاه تورچ دنده ریز
15  دنباله بلند تورچ دنده درشت ( توان جم )
16  دنباله کوتاه تورچ دنده درشت ( توان جم )                   
17  گردنه تورچ ( V )
18  گردنه تورچ ( FV )
19  دسته تورچ ( استوانه تورچ )
20  تنگستن تورچ در رنگهای مختلف

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع تورچ و لوازم جوشکاری CO2 

تورچ CO2 :

 1. تورچ CO2 NB15
 2. تورچ CO2 NB24
 3. تورچ CO2 NB25
 4. تورچ CO2 NB36
 5. تورچ CO2 NB501
 6. تورچ CO2 مکسی 4000

قطعات تورچ CO2 :

ردیف نوع جنس
1 تورچ 15 سه متری
2 پایه نازل تورچ 15
3 شعله پوش تورچ 15
4 گردنه تورچ 15
5 نازل ریز سایز 0/8
6 نازل ریز سایز 1
7 نازل ریز سایز 1/2
8  پین فنری آب خنک
9  پین فنری هوا خنک
10  آداپتور هوا خنک
11  دسته تورچ 15 باکلید
12  کلید تورچ CO2
13 مهره آداپتور
14  شعله پوش تورچ 24
15  گردنه تورچ 24
16  پایه نازل تورچ 24
17  گاز پخش کن تورچ 24
18  نازل متوسط سایز 0/8
19  نازل متوسط سایز 1
20  نازل متوسط سایز 1/2
21  فنر قرمز سه متری
22  فنر قرمز چهار متری
23  فنر زرد سه متری
24  فنر زرد سه متری
25  فنر زرد پنج متری      
26  تورچ 25 سه متری
27  شعله پوش تورچ 25
28  گردنه تورچ 25
29  پایه نازل تورچ 25
30  فنر گردنه تورچ 25
31  تورچ 36  سه متری
32  گردنه تورچ 36
33  پایه نازل تورچ 36 - M6
34  پایه نازل تورچ 36 - M8
35  گاز پخش کن تورچ 36
36  شعله پوش تورچ 36
37  پایه نازل تورچ 501
38  گاز پخش کن تورچ 501
39  گاز پخش کن تورچ 501 سرامیکی
40  گردنه تورچ 501
41  شعله پوش تورچ 501
42  نازل درشت سایز 0/8
43  نازل درشت سایز 1
44 نازل درشت سایز 1/2
45 نازل درشت سایز 1/6
46  آداپتور آب خنک
47  فیتینگ قرمز
48  فیتینگ آبی
49  شعله پوش پیچی مکسی 4000
50  سانترال مکسی 4000
51   کلید تورچ مکسی 4000

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع تورچ پلاسما ولوازم تورچ پلاسما

تورچ پلاسما :

 1. تورچ پلاسما ترافیمنت ایتالیا
 2. تورچ پلاسما چبرا ایتالیا 
 3. تورچ پلاسما ترموکات چک
 4. تورچ پلاسما چینی

قطعات تورچ پلاسما CP140 :

ردیف تورچ پلاسما CP140
1 گپ تورچ CP141
2 رینگ تورچ CP 141
3 الکترود تورچ CP 141
4 نازل 1/1 تورچ CP141
5 نازل 1/4 تورچ CO141
6 نازل 1/7 تورچ CP 141
7 گردنه با کالیت تورچ CP141
8 گردنه اسکلتی تورچ CP141
9 دسته اسکلتی تورچ CP141
10 دسته باکالیت تورچ CP 141
11 فنر سر گپ تورچ CP 141
12 ایزیلاتور

قطعات تورچ پلاسما CP150 :

ردیف تورچ پلاسما CP150
1 گپ تورچ CP150
2 رینگ تورچ CP150
3 الکترود تورچ CP150
4 نازل 1/3 تورچ CP150
5 نازل 1/6 تورچ CP150
6 نازل 1/8 تورچ CP150
7 گردنه باکالیت تورچ CP150
8 گردنه اسکلتی تورچ CP150
9 دسته با کالیت تورچ CP150
10 دسته اسکلتی تورچ CP150
11 فنر سر گپ تورچ CP150
12 ایزیلاتور

قطعات تورچ پلاسما CP200 :

ردیف تورچ پلاسما CP200 
1 گپ تورچ CP200
2 الکترود تورچ CP200
3 نازل 1/1 تورچ CP200
4 نازل 1/3 تورچ CP200
5 نازل 1/6 تورچ  CP200
6 نازل 1/8 تورچ  CP200
7 نازل 2 تورچ CP200
8 دسته اتومات تورچ CP200
9 دسته تورچ دستی CP200
10 گردنه تورچ اتومات CP200
11 گردنه دنه تورچ دستی CP200

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه و توزیع دستگاه های اینورتر جوشکاری

اینورتر جوشکاری :

 1. اینورتر ایران ترانس
 2. اینورتر گام الکتریک
 3. اینورتر راد الکتریک
 4. اینورتر صبا الکتریک
 5. اینورتر جوشکاری در برند های چینی

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه و توزیع دستکش های صنعتی و برشکاری - بنایی

دستکش ایمنی :

 1. دستکش ایمنی جوشکاری 
 2. دستکش ایمنی آرگون
 3. دستکش ایمنی ضد برش
 4. دستکش ایمنی کف مواد
 5. دستکش ایمنی کارگری
 6. دستکش ایمنی مهندسی

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع انواع کفش ایمنی

کفش ایمنی :

 1. کفش ایمنی جوگر
 2. کفش ایمنی MILLER
 3. کفش ایمنی ایمن پا 
 4. کفش ایمنی کارایمن
 5. کفش ایمنی آریا
 6. کفش ایمنی میداس 
 7. کفش ایمنی شهپر

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه وتوزیع انواع الکترودوفیلر معمولی و تخصصی

الکترود تخصصی :

 1. الکترود و فیلر استیل هیوندا کره
 2. الکترود و فیلر ایساب 
 3. الکترود وفیلر آما معمولی وخاص
 4.  الکترود و فیلر میکا معمولی و خاص
 5. الکترود و فیلر استیل گود ولد تایوان 
 6. فلیر آلومینیوم 4043 ایرانی و خارجی
 7. فیلر 70S ایرانی و خارجی

 

توسعه صنعت ایرانیان

تهیه و توزیع انواع سنگ برش وساب

سنگ برش و ساب :

 1. سنگ ساب و برش ستاره ریز
 2. سنگ ساب وبرش ستاره درشت
 3. سنگ ساب و برش ترولیت
 4. سنگ ساب و برش هیوندا
 5. سنگ ساب و برش کلینگ اسپر
 6. سنگ ساب و برش کرون فلکس

 

توسعه صنعت ایرانیان

تولید گننده دستگاه های صنعتی  پیشرو صنعت  :

 1. دستگاه اره آتشی پیشرو صنعت 
 2. اره آلو مینیوم بر پیشرو صنعت
 3. اره آب صابونی پشرو صنعت
 4. دستگاه چوب بر پیشرو صنعت
 5. دستگاه خم وبرش میلگرد پیشرو صنعت
 6. دستگاه خاموت زن پیشرو صنعت -
 7. دستگاه حدیده میلگرد آجدار و ساده پیشرو صنعت
 8. دستگاه دریل ستونی
 9. دستگاه دریل قلاویز ساده و کلاجی
 10. دستگاه خم کن لوله آب پیشروصنعت
 11. کمپرسور باد 80 لیتری پیشرو صنعت
 12. کمپرسور با 150 لیتری پیشرو صنعت
 13. کمپرسور 250 لیتری پیشرو صنعت
 14. کمپرسور 350 لیتری پیشرو صنعت
 15. کمپرسور 500 لیتری پیشرو صنعت
 16. کمپرسور 750 لیتری پیشرو صنعت
 17. کمپرسور 1000 لیتری پیشرو صنعت

 

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده دستگاههای راه سازی ساختمانی و نجاری :

 1. دستگاههای نجاری
 2. دستگاههای خم و برش ورق
 3. دستگاه بتن یر
 4. دستگاه بالابر ساختمانی 
 5. دستگاه آسفالت بر
 6. دستگاه کمپکتور
 7. دستگاه ویبراتور
 8. دستگاه ماله برقی
 9. دستگاه کف ساب
 10. دیگ کاربیت
 11. دستگاه آره نواری
 12. دستگاه اره لنگ
 13. دستگاه نقطه جوش 

ضمنآ :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان فروشنده ابزار برقی وآچار آلات دستی و مکانیکی  باشد 

                                             

مشخصات فنی جوش و برش

مشخصات فنی اینورتر

مشخصات فنی ابزارآلات صنعتی

مشخصات فنی ماشین آلات صنعتی

مشتری های ما

شرکت پاکسان
گروه بهمن
دارو سازی جابربن حیان
سیمان تهران
دانشگاه شریف
شرکت ملی نفت ایران
Scroll to Top