دستگاه پرس شیلنگ

دستگاه پرس شیلنگ

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع دستگاه پرس شیلنگ در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم

 

دستگاه پرس مدل AS 10 :

این دستگاه پرس توسط اهرم دستی و بدون روغن هیدرولیک جهت شیلنگهای فشار ضعیف به کار می رود و توانایی پرس تا قطر 3/4 ایچ را دارا می باشد .

 

دستگاه پرس سر شیلنگ فشار قوی مدل AS 15 :

که توانایی پرس تا قطر 1-1/4 اینچ را دارا می باشد و هدایت آن توسط شیر کنترل انجام می شود . در ضمن قدرت پرس 275 با و قدرت الکترو متور دو اسب است ,همچنین این پرس شامل هشت دست قاب در سایز های زیر می باشد 

1 قالب شماره 3
2 قالب شماره 5
3 قالب شماره 6
4 قالب شماره 7
5 قالب شماره 8
6 قالب شماره 9
7 10 قالب شماره

 

دستگاه پرس هیدرولیک  سرشیلنگ فشار قوی مدل AS20 :

که توانایی پرس تا قطر 1-1/4 اینچ را دارا می باشد و شامل یک دستگاه کولیس جهت تنظیم مقدار پرس در هفت دور بادقت 0/1 میلیمتر می باشد . در ضمن قدرت پرس 275 بار و الکترو موتور با قدرت دو اسب می باشدهمچنین این پرس شامل یازده دست قالب در سایز های زیر می باشد

1 قالب شماره 10
2 قالب شماره 12
3 قالب شماره 14
4 قالب شماره 16
5 قالب شماره 19
6 قالب شماره 23
7 قالب شماره 27
8 قالب شماره 31
9 قالب شماره 39
10 قالب شماره 41
11 قالب شماره 47

 

دستگاه پرس شیلنگ فشار قوی مدل AS32 :

این دستگاه توانایی پرس تا قطر دو اینچ را دارا می باشد و شامل یک دستگاه کولیس جهت تنظیم مقدار پرس در هشت دور با دقت 0/1 میلیمتر می باشد . در ضمن قدرت پرس 290 بار و الکترو متور به قدرت 3 اسب میباشد همچنین پرس شامل 13 دست قالب در سایز های زیر می باشد

1 قالب شماره 14
2 قالب شماره 16
3 قالب شماره 19
4 قالب شماره 22
5 قالب شماره 26
6 قالب شماره 30
7 قالب شماره 34
8 قالب شماره 39
9 قالب شماره 45
10 قالب شماره 51
11 قالب شماره 57
12 قالب شماره 63
13 قالب شماره 69

 

Scroll to Top