دستگاه پرس شیلنگ

دستگاه پرس شیلنگ

دستگاه پرس شیلنگ برای استفاده در کارگاه هایی مناسب است که احتیاج به مونتاژ شیلنگ به منظور انجام تعمیرات و یا تولید و کیله امور پرس کاری مورد استفاده قرار میگیرد . هدف گذاری این دستگاه برای بازار شیلنگ های 2 اینچ  و یا کمتر است و با توجه به طراحی که دارد فضای مناسبی را برای کار در اختیار شما قرار می‌دهد، هم برای اتصالات مستقیم و هم برای اتصالات زانویی . 10 ست مختلف از سرپیچ ها در دستگاه قرار دارد که برای انجام مونتاژ به سمت شیلنگ می‌آید ، به کمک این تنوع خوب در تعداد سرپیچ ها دستگاه قادر است شیلنگ هایی با قطر بین 6.8 میلیمتر تا 139 میلیمتر را مونتاژ کند.

دستگاه پرس شیلنگ66349063

انواع دستگاه پرس شیلنگ

  1. فشار قوی مدل AS10
  2. فشار قوی مدل AS15
  3. فشار قوی مدل AS20
  4. فشار قوی مدل AS32

دستگاه پرس شیلنگ مدل AS10

این توسط اهرم دستی و بدون روغن هیدرولیک جهت شیلنگهای فشار ضعیف به کار می رود و توانایی پرس تا قطر 3/4 ایچ را دارا می باشد .

دستگاه پرس شیلنگ مدل AS10 66349063

دستگاه پرس سر شیلنگ فشار قوی مدل AS15

که توانایی پرس تا قطر 1-1/4 اینچ را دارا می باشد و هدایت آن توسط شیر کنترل انجام می شود . در ضمن قدرت پرس 275 با و قدرت الکترو متور دو اسب است ,همچنین این پرس شامل هشت دست قاب در سایز های زیر می باشد

سایز قالب های فشار قوی مدل AS15

1 قالب شماره 3
2 قالب شماره 5
3 قالب شماره 6
4 قالب شماره 7
5 قالب شماره 8
6 قالب شماره 9
7 10 قالب شماره

تصویر دستگاه مدل AS15

دستگاه پرس سر شیلنگ فشار قوی مدل AS15 66349063

دستگاه پرس هیدرولیک  سرشیلنگ فشار قوی مدل AS20

که توانایی پرس تا قطر 1-1/4 اینچ را دارا می باشد و شامل یک دستگاه کولیس جهت تنظیم مقدار پرس در هفت دور بادقت 0/1 میلیمتر می باشد . در ضمن قدرت پرس 275 بار و الکترو موتور با قدرت دو اسب می باشدهمچنین این پرس شامل یازده دست قالب در سایز های زیر می باشد

سایز قالب های فشار قوی مدل AS20

1 قالب شماره 10
2 قالب شماره 12
3 قالب شماره 14
4 قالب شماره 16
5 قالب شماره 19
6 قالب شماره 23
7 قالب شماره 27
8 قالب شماره 31
9 قالب شماره 39
10 قالب شماره 41
11 قالب شماره 47

تصویر دستگاه مدل AS20

تصویر دستگاه پرس سر شیلنگ فشار قوی مدل AS20 66349063

دستگاه پرس شیلنگ فشار قوی مدل AS32

این دستگاه توانایی پرس تا قطر دو اینچ را دارا می باشد و شامل یک دستگاه کولیس جهت تنظیم مقدار پرس در هشت دور با دقت 0/1 میلیمتر می باشد . در ضمن قدرت پرس 290 بار و الکترو متور به قدرت 3 اسب میباشد همچنین پرس شامل 13 دست قالب در سایز های زیر می باشد

سایز قالب های فشار قوی مدل AS32

1 قالب شماره 14
2 قالب شماره 16
3 قالب شماره 19
4 قالب شماره 22
5 قالب شماره 26
6 قالب شماره 30
7 قالب شماره 34
8 قالب شماره 39
9 قالب شماره 45
10 قالب شماره 51
11 قالب شماره 57
12 قالب شماره 63
13 قالب شماره 69

تصویر دستگاه مدل AS32

تصویر دستگاه پرس سر شیلنگ فشار قوی مدل AS32 66349063

فروش  دستگاه پرس شیلنگ

مجموعه توسعه صنعت ایرانیان توانسته است در مدلهای مختلفی از دستگاه پرس شیلنگ بر فعالیت نماید. دستگاه پرس شیلنگ از گذشته دارای ظاهری مشخص بوده که تا امروز هیچ تغییر ظاهری نداشته است

موضوعی که در این بخش باید به آن اشاره نماییم این است که محصول  معرفی شده در این بخش بردر این قسمت اگر بخواهیم از بیشترین فروش و مصرف در بین محصولات معرفی شده اشاره نماییم .

این مجموعه توانسته است با استفاده از کارشناسان در این  زمینه مشاوره مناسبی را به مشتریان عزیز ارائه دهد .