سرپیک جوش وبرش

سرپیک جوش وبرش

سرپیک جوش وبرش ابزاری است که با استفاده از یک شعله، میتوان قطعه مورد نظر را برش یا جوش داد .

این عمل باعث میشود تا فلز قرمز رنگ شود و زمانی که فلز به دمای مورد نظررسید به نقطه ذوب رسیده و عمل جوشکاری یا برشکاری انجام شود

توجه داشته باشید :

،اکسیژن از دهانه ی سرپیک با فشردن یک کلید دستی به فلزات حرارت دیده میرسد و در این هنگام یک واکنش شیمیایی بین فلزات حرارت دیده و اکسیژن برقرار شده در نتیجه فلز اکسید می گردد.

فرایند اکسیداسیون پایداری فرایند جوشکاری یا برشکاری را افزایش میدهد.

پس تا اینجا متوجه شدیم که سرپیک جوش وبرش وسیله ای است که برای جوش دادن و برش دادن برخی از مواد از جمله فلزات، مورد استفاده قرار می گیرد.

پس وظیفه مشعل جوش و برش تنها حرارت رسانی ب فلز برای شروع جوشکاری و برشکاری است .

 1. موریس تایوان
 2. گلور سوییس
 3. زینسر آلمان
 4. ذوبان
 5. هریس
 6. ویکتور امریکا
 7. آیرون مکس

سرپیک جوش وبرش66349063

انواع نازل و سرپیک برش زینسر آلمان 

سرپیک برش زینسر آلمان

 سرپیک برش زینسر آلمان یکی از بهترین نوع سرپیک در بازار ایران میباشد,

این مدل سرپیک را سرپیک دو تیکه می نامند واز آن در برشکاری های بسیار سنگین به علت جنس بسیار خوب و قابلیت جدا سازی لوازم آن در هنگام بروز مشکل استفاده می شود.

سرپیک برش زینسر آلمان از سه بخش تشکیل میشود.

 1. دسته
 2. گردنه
 3. کلاهک
 4. نازل
 5. قرقره پرگار
 6.  آچار ( مخصوص جدا کردن نازل و کلاهک )
سرپیک برش زینسر آلمان 

دسته تک سرپیک جوش وبرش زینسر آلمان

قسمت اصلی در سرپیک برش زینسر آلمان دسته آن میباشد .

که عمل میکس گازهارا بر عهده دارد گازازقسمت  رابط شیلنگ خور که در انتهای دسته قراردارد بسمت شیرهای آبی وقرمز حرکت کرده ودر آنجا باهم ترکیب می شود .

قسمتهای اصلی دسته سرپیک برش زینسر آلمان

 1. بدنه دسته
 2. پلاک روپوش دسته ( در دو طرف )
 3. شیر آبی ( اکسیژن )
 4. شیر گاز ( قرمز )
 5. رابط شیلنگ خور 1/4 (اکسیژن )
 6. رابط شیلنگ خور 3/8 ( گاز )
دسته تک سرپیک جوش و برش زینسرآلمان

کلاهک سر پیک برش زینسر آلمان

یکی از قسمتهای پرمصرف و قابل تعویض سرپیک برش زینسر آلمان , کلاهک آن میباشد.

که باید کاملا از مس ساخته میشود چون در معرض شدید حرارت قرار دارد باید از آلیاژ بسیار بالای مس باشد .

کلاهک سر پیک برش زینسر آلمان

کد آلیاژی نسبت به فلز  :

 1.  P3-100
 2.  A3-100

نازل سرپیک برش زینسر آلمان

نازل های سر پیک برش زینسر آلمان در سایزهای 1,2,3,4 میباشد که در پک این مدل سرپیک برشکاری قرار دارد که در بعضی مواقع نازلها بعلت شدت کار زیاد از بین میرود و این مدلها را می توان بصورت تک نیز خریداری کرد.

نازل سرپیک برش زینسر آلمان

مقدار سایز برش نازل سر پیک برش زینسر آلمان

 1. نازل سایز 1 سرپیک برش زینسر آلمان : 3میلیمتر تا 10 میلیمتر
 2.  نازل سایز 2 سرپیک برش زینسر آلمان : 10 میلیمتر تا 30 میلیمتر
 3.  نازل سایز 3 سرپیک برش زینسر آلمان : 30 میلیمتر تا 60 میلیمتر
 4.  نازل سایز 4 سرپیک برش زینسر آلمان : 60 میلیمتر تا 100 میلینتر

تذکر :

در بازار دیده شده است که بعضی از فروشند گان محترم قیمت سرپیک برش زینسر را به قیمت پائین تر از لیست می فروشند.

اما به اصتحضار شما می رسانیم که اگر کلاهک ونازل آنرا برداشته وچینی قرار دهند مبلغ آن به مقدار 9/500/000 ریال کسر می شود.

انواع نازل و سرپیک جوش زینسر آلمان 

سرپیک جوش زینسر آلمان

یکی از روش های قدیمی جوش کاری است که سبب ویژگی های یکتایی خود هنوز در صنعت کاربرد گسترده ای دارد .

جوش کاری با گاز فرایندی است که به وسیله مشعل جوش کاری سوخت گاز واکسیژن را برای جوشکاری فلزات به کار می برد .

مشعل یک گاز سوختنی را با نسبت مناسب با اکسیژن ترکیب می کند و فرایند احتراق رادر دمای مناسب بااکسیژن ترکیب می کند و فرایند احتراق را در دمای مناسب انجام  می دهد .

شعله داغ لبه های قطعات جوش کاری را ذوب می کند تا پس از انجماد تشکیل اتصال  جوش بدهند .

سرپیک جوش زینسر آلمان 

قطعات تشکیل دهنده سرپیک جوش زینسر آلمان

 1.  دسته سرپیک
 2.  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 1
 3.  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 2
 4.  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 3
 5.  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 4

نازل با کمانی سرپیک جوش زینسرآلمان نمر1

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است.

نازل با کمانی سرپیک جوش زینسرآلمان نمره 1
 1.  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 2.  نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 3.  قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  0/5 تا 1
 4.  فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 2

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است.

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 2
 1. لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 2. نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 3. قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل 1 تا 2
 4. فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 3

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است.

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 3
 1.  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 2. نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 3.  قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  2 تا 4
 4. فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 4

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است.

نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 4
 1.  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 2. نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 3. قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  4 تا 6
 4.  فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

دسته تک جوش زینسر آلمان

قسمت اصلی در سرپیک جوش زینسر آلمان دسته آن میباشد .

که عمل میکس گازهارا بر عهده دارد گازازقسمت  رابط شیلنگ خور که در انتهای دسته قراردارد بسمت شیرهای آبی وقرمز حرکت کرده ودر آنجا باهم ترکیب می شود .

قسمتهای اصلی دسته سرپیک برش زینسر آلمان

 1.  بدنه دسته
 2. پلاک روپوش دسته ( در دو طرف )
 3. شیر آبی ( اکسیژن )
 4. شیر گاز ( قرمز )
 5. رابط شیلنگ خور 1/4 (اکسیژن )
 6. رابط شیلنگ خور 3/8 ( گاز )
دسته تک جوش زینسر آلمان 

انواع نازل و سرپیک جوش وبرش  گلورسوئیس 

سرپیک برش گلور سوئیس

سرپیک برش گلور سوئیس در نوع خود وسیله ای خوب برای برش کاری فلزات می باشد که اجزاء تشکیل دهنده آن بدین شرح میباشد.

سرپیک برش گلور سوئیس 
 1.  دسته سرپیک
 2.  گردنه سرپیک
 3.  قرقره پرگار
 4.  نازل گلور ( در یک پک 3عدد نازل و یک کلاهک )
 5.  آچار مخصوص بسته و باز کردن قطعات سرپیک برش گلور سوئیس

نازل سرپیک گلور سوئیس در یک پک سه تایی

در پیک نازل سرپیک برش گلور سوئیس سه عدد نازل ویک کلاهک وجود دارد.

که ضخامت برش و فشار گاز مصرفی را برای برش مورد نظر برروی آن حک شده است.

نازل سرپیک گلور سوئیس در یک پک سه تایی

کلاهک تک سرپیک برش گلور سوئیس

سایز کلاهک سر پیک گلور سوئیس دارای سایز 100-3  می باشد که فشار حرارت  برای برش تا 100 میلیمتر را پاسخگو باشد.

کلاهک تک سرپیک برش گلور سوئیس

نازل تک سرپیک برش گلور سوئیس

سرپیک برش گلور دارای نازل های برای مقدار برش های مختلف دارا میباشد که در ادامه به آن می پردازیم.

نازل تک سرپیک برش گلور سوئیس 

دسته تک سر پیک جوش وبرش گلور سوئیس

سرپیک برش گلور دارای دسته ای میباشد.که عمل میکس گاز و اکسیژن را بر عهده دارد که با استفاده از شیر های که برروی آن تعبیه شده میتوان مقدار فشار گاز و اکسیژن وارد شده در دسته پیک برای عمل میکس را کنترل کرد.

دسته برش گلور(1)

نکته :

دسته سرپیک گلور سوئیس در برش و جوش مشترک است و میتوان آز آن در هر دو مدل استفاده کرد.

انواع نازل و سرپیک جوش گلور سوئیس

 سرپیک جوش گلور سوئیس

برای رسیدن به دمایی که برای جوشکاری با گاز لازم است باید اکسیژن با استیلن و یا پروپان بصورت ترکیبی استفاده شود و در اینصورت نیاز به استفاده از تورچ جوش میباشد سرپیک جوش گلور سوئیس دارای دو تیوپ جهت میکس کردن گاز سوختی با گاز اکسیژن برای امور جوشکاری میباشد و همچنین دارای نازل در سه سایز مختلف است که در نهایت گاز میکس شده از طریق تیوپ تورچ جوش گلور از نازل خارج شده و دمای لازم برای جوشکای را بوجود میاورد.

سرپیک جوش گلور سوئیس

قطعات تشکیل دهنده سرپیک جوش گلور سوئیس

 •  دسته سرپیک
 •  آچار مخصوص نازل
 • نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 1
 • نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 2
 •  نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 3
 •  نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 4

نکته :

سرپیک های جوش گلور نسبت به سرپیک های جوش دیگر برندها از کیفیت بهتری برخوردار می باشد.

دسته تک سر پیک جوش گلور سوئیس

سرپیک برش گلور دارای دسته ای میباشد.که عمل میکس گاز و اکسیژن را بر عهده دارد که با استفاده از شیر های که برروی آن تعبیه شده میتوان مقدار فشار گاز و اکسیژن وارد شده در دسته پیک برای عمل میکس را کنترل کرد.

دسته برش گلور(1)

نکته :

دسته سرپیک گلور سوئیس در برش و جوش مشترک است و میتوان آز آن در هر دو مدل استفاده کرد.

نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 1

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

 نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 1 

نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 2

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

 نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 2

نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 3

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

 نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 3

نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 4

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 4

توجه :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان افتخار دارد که تمامی سرپیک برش زینسر آلمان و گلور سوئیس را ب صورت پک کامل شرکت و بدون کم و کاستی در خدمت مشتریان گرامی قرار دهد.

در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تعمیرات انواع سرپیک جوش و برش پذیرفته می شود.