شیر کپسول

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع شیر  مخصوص کپسول های صنعتی , طبی و آزمایشگاهی در مدلهای برنجی برای گاز های خنثی و استیل برای گازهای خورنده و نمایندگی شیر BBB ژاپن در ایران ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

شیر کپسول

وسیله ای است بسیار کاربردی که میتواند فشار بشیار زیاد داخل کپسول ( سیلندر ) را کنترول کردن و به راحتی با فشار مناسب به رگلاتور تقلیل فشار انتقال دهد

به چند دسته تقسیم میشود :

بر اساس گازی که داخل کپسول قرار میگیرند طبقه بندی میشود .

این شیر ها دارای  دو مدل راست گرد و چپ گرد می باشند .

لازم بذکر است شیر سیلندر در مدلهای توپیچ راست و توپیچ چپ نیز از زمره این شیرها میباشد که بسیار کم مصرف است .

 • شیر راست گرد (Right Handed) :

این شیرها مخصوص گازهای INERT یعنی خنثی می باشد .

 • شیر چپ گرد (Left Handed) :

این شیر مخصوص گازهای FULL یعنی آتش زا  می باشد .

مدلهای مخلف شیر سیلندر مخصوص گازهای مختلف

 1. گازاکسیژن
 2. گاز CO2
 3. برنجی تو پیچ راست
 4. برنجی تو پیچ چپ
 5. گازاستیلن
 6. استیلن
 7. استیل تو پیچ چپ
 8. استیل تو پیچ راست

ساختار شیر

شیر کپسول 66349063

توضیحات فنی در مورد انواع شیر سیلندر برای گاز های طبی , صنعتی و آزمایشگاهی 

شیر کپسول گازاکسیژن

شیر اکسیژن از فلکه , یک بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 250 بار تست می شود و بر روی کپسول های 5 لیتری , کپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری وکپسول 50 لیتری قرار می گیرد

 •  جنس : برنجی
 •  رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 •  فشار کاری : 250 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول گاز اکسیژن

نکته :

از این مدل در شیر مخصوص گاز اکسیژن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع در اکسیژن می باشد.

شیر کپسول گاز CO2

شیر CO2 از فلکه , بدنه , شفت ونافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 170 بار تست می شود و بر روی کپسول 5 لیتری , کپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری قرار می گیرد

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 170 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول گاز CO2

نکته :

شیر CO2 دارای سوپاپ اطمینان می باشد. در شیر برای جلوگیری از خطرات احتمالی سوپاپی تعبیه شده است که در صورت فشار بیش از حد باعث عمل کردن سوپاپ شیر خواهد گردید.

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

شیر برنجی تو پیچ راست از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بیشتر مواقع برای کپسول 50 لیتری گاز هلیوم قرار می گیرد

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

نکته :

از این مدل در شیر برای  گاز نیتروژن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز نیتروژن می باشد.

شیر کپسول برنجی تو پیچ چپ

شیر برنجی توپیچ چپ از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که برروی کپسول 5 لیتری ,  کپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری استفاده می گردد .

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ

نکته :

از این مدل شیر برای  گاز های آتش زا ( FULL ) استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گازهای آتش زا می باشد.

شیر کپسول گازاستیلن

شیر استیلن از یک شفت آچار خور و یک بدنه برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 60 بار تست می شود که برروی کپسول های 7 پوندی و 12 پوندی قرار می گیرد و مخصوص گازهای آتش زای استیلن می باشد .

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول گاز استیلن

نکته :

از این مدل  شیر برای  گاز استیلن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که غیرقابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد وفقط مخصوص گاز استیلن می باشد.

شیر کپسول استیلن

شیر کپسول استیل از یک فلکه استیل ویک بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی  وفولادی برای گازهای خورنده و غیره استفاده می شود

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : وارداتی

شیر کپسول استیل

نکته :

از این مدل در شیر برای  گازهای خورنده استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز خورنده می باشد.

شیر کپسول استیل تو پیچ چپ

شیر توپیچ چپ استیل ازیک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی و فولادی برای انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی خورنده و غیر خورنده که بسیار آتش زا ( FULL ) هستند استفاده می شود

 • جنس : برنجی
 •  رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 •  فشار کاری : 300 بار
 •  برندها : وارداتیشیر

شیرکپسول استیل توپیچ چپ

نکته :

از این مدل شیر برای  گاز آتش زا ( FULL ) استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گازهای آتش زا می باشد.

کپسول استیل تو پیچ راست

شیر توپیچ راست از یک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که می توان از این شیر کپسول برای گازهای ( INERT ) در موارد مصرف صنعتی و آزمایشگاهی که در مجاورت روطوبت می باشند استفاده کرد که این مدل شیر ها را باید برروی کپسول های آلومینیومی استفاده می کنند

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : وارداتی

شیر کپسول استیل توپیچ راست

نکته :

از این مدل شیر برای  گازهای خنثی  استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز خنثی می باشد.

برندهای سازنده شیر کپسول

برندهای متفاوتی در بازار ایران در حال فروش شیر کپسول می باشند که هر کدام برای انوع گازهای خود مورد استفاده قرار می گیرند.

از جمله این برندها که مجموعه توسعه صنعت ایرانیان در حال فعالیت می باشد به ترتیب زیر میباشد .

 • ایران شیر
 • BBB ایرانی
 • BBB ژاپن
 • چینی
 • کسولد ترکیه

توجه داشته باشید شیر BBB به دلیل محبوبیت دارای مدل های ایرانی و چینی در بازار ایران می باشد.

برندهای سازنده شیر کپسول66349063

چگونگی خراب شدن شیر کپسول

قابل توجه مشتریان عزیز یکی از بزرگترین علت خراب شدن این شیر نبستن درست رگلاتور بروی کپسول میباشد که این عمل باعث میشود که شیر رزوه خودرا ازدست دهد و اپراتور را مجبور به هدیده کردن شیر کپسول میکند که این عمل باعث از بین رفتن به مرور  شیر کپسول میشود

نکته :

هنگام بستن رگلاتور دقت کنید که رزوها دقیق برروی هم باشند

نحوه تعویض مغزی 

برای باز کردن و تعویض مغزی شیر یاید اول مهره و فنر برروی شیر را باز کرده به سر شفت داخل شیر برسید به مهره بزرگی که بصورت شش گوش را کامل باز کرده و شفت و نافی شیر را در آورده و تعویض کنید لازم بذکر است که شفت و نافی هر شیر باهم متفاوت است

نحوه انبار کردن

کارتون شیر کپسول را بر روی زمین قرار ندهید و حتما برروی پالت چوبی بگذارید

 1. از قرار دادن مقابل حرارت نور خورشید جدا خوداری کنید
 2. چون جنس شیر کپسول از برنج میباشد این فلز نسبت به رطوبت واکنش نشان میدهد لذا نباید آنرا در محلی که رطوبت دارد قرار دهید

نکته :

تمامی شیر کپسولی که فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان خدمت مشتریان ارائه میدهد داخل کارتون بوده و تمام وارد لازم برای نگهداری شیر کپسول راارائه داده است

نحوه فروش شیر کپسول

محصولات جوشکاری  و برشکاری بسیار تحت تاثیر نوسانات قیمت قرار گرفته اند که شیر سیلندر نیز از این قائده مثتثنی نمی باشد.

مشتریان محترم برای اطلاع از قیمت شیر کپسول می توانید از ارتباط با فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان مطلع شوید .

توجه :

لازم به ذکر است که در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تمامی لوازم داخل شیر  اعم از شفت , نافی و فلکه کپسول بطور جداگانه موجود میباشد

برای خرید انواع شیر و دریافت قیمت مناسب می توانید کارشناسان در این  زمینه مشاوره مناسبی را به مشتریان عزیز ارائه دهید