قیمت نازل برشکاری

قیمت نازل برشکاری

نازل برشکاری انواع بسیار گوناکونی دارد از این رو سایت های زیادی برای تعیین کردن قیمت نازل برشکاری ایجاد شده است. توسعه صنعت ایرانیان جزو جامع ترین سایت ها در جهت ارائه قیمت نازل برشکاری است.

از بین این انواع سه دسته از نازل برشکاری ها هستند که کاربرد نسبتا  بیشتری نسبت به سایر نازل برشکاری دارند. در این صفحه به بررسی قیمت این سه نوع نازل برشکاری پرداخته ایم.

 

قیمت انواع سیم بکسل

نام محصول دسته بندی کد کالا وضعیت قیمت/ ریال
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 1/32 موجود -
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 3/64 موجود -
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 1/16 موجود -
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 5/64 موجود -
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 3/32 موجود -
نازل  برشکاری موریس سرپیک برش یک تیکه 1/8 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 00 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن  سرپیک برش یک تیکه 0 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 1 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 2 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 3 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 4 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 5 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 6 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 7 موجود -
نازل برشکاری کوئیکه ژاپن سرپیک برش یک تیکه 8 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 1/32 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 3/64 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 1/16 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 5/64 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 3/32 موجود -
نازل  برشکاری مورکس سرپیک برش یک تیکه 1/8 موجود -

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top