دریل ستونی M25 پیشرو

دریل ستونی M25 پیشرو

توسعه صنعت ایرانیان

درمرحله اول توضیحاتی را در مورد دریل ستونی M25 ارائه کرده که در ادامه به آن میپردازیم

 

دریل ستونی M25 پیشرو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریل ستونی M25 نیز از پایین ترین مته تا مته 32 را میتوان بر روی آن سوار کرد ولی تا مته 25 سه نظام خور بوده و از مته 25 تا 32 به صورت مستقیم میتوان بر روی دریل ستونی سوار کرد و دقت سوراخ کاریه آن زیاد میباشد و دارای ضمانت نیز بوده ولی برند دریل ستونی چینی آن برای سوراخ کاریه معمولی که نیاز به دقت نداشته باشد خوب است و نمیتوان از ان به عنوان یک دریل ستونی با دقت استفاده کرد که در طول زمان تقریبا سه میل محل سوراخ کاری خطا ایجاد میکند

 

دریل ستونی مدل M25 پیشرو تا مته 25 با سه نظام , از مته 25 تا 31/5 مته کونیک دار:

  1. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 2 اسب 1400 دور
  2. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 3 اسب 1400 دور
  3. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 2 اسب 900 دور
  4. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور تکفاز چینی 1/5 اسب 1400 دور
  5. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 3 اسب 1400 دور
  6. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 2 اسب 1400 دور
  7. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 2 اسب 900 دور
  8. دریل ستونی M25 پیشرو با الکترو موتور تکفاز ژن تبریز 1/5 اسب 1400 دور
  9. دریل ستونی M25 پیشرو فقط کلگی با الکترو موتور سه فاز چینی 2 اسب 1400 دور
  10. دریل ستونی M25 پیشرو بدون دینام , سه فاز و تک فاز

 

Scroll to Top