دریل ستونی M16 پیشرو

دریل ستونی M16 پیشرو

توسعه صنعت ایرانیان

درمرحله اول توضیحاتی را در مورد دریل ستونی M16 ارائه کرده که در ادامه به آن میپردازیم

 

دریل ستونی M16 پیشرو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دریل ستونی نیز هم برند دریل ستونی  ایرانی و هم برند  دریل ستونی چین دارد که میتواند از پایین ترین مته تا 16 را بگیرد ودریل ستونی چینی آن خصوصیات دریل ستونی M16 را دارد ولی برند دریل ستونی  ایرانیه آن دقت بالایی داشته و کارایی آن سالیان  سال می باشد و می توان از آن استفاده کرد و این دریل ستونی دارای ضمانت نیز میباشد

 

دریل ستونی M16 -- پیشرو تا مته 16 :

 1. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 1 اسب 1400 دور
 2. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 1/5 اسب 1400 دور
 3. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 1 اسب 900 دور
 4. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز چینی 1/5 اسب 900 دور
 5. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور تکفاز چینی 3/4 اسب 1400 دور
 6. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور تکفاز ژن تبریز 1 اسب 1400 دور
 7. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتورتکفاز ژن تبریز 1/5 اسب 1400 دور
 8. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 1 اسب 1400 دور
 9. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 1/5 اسب 1400 دور
 10. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 1 اسب 900 دور
 11. دریل ستونی M16 پیشرو با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 1/5 اسب 900 دور
 12. ریل ستونی  M16 پیشرو فقط کلگی با الکترو موتور سه فاز چینی 1 اسب 1400 دور
 13. دریل ستونی M16 پیشرو فقط کلگی با الکترو موتور سه فاز ژن تبریز 1 اسب 1400 دور
 14. دریل ستونی M16  پیشرو بدون دینام سه فاز وتک فاز

 

 

Scroll to Top