دریل ستونی M13 چینی

دریل ستونی M13 چینی

توسعه صنعت ایرانیان

درمرحله اول توضیحاتی را در مورد دریل ستونی M13 ارائه کرده که در ادامه به آن میپردازیم

 

دریل ستونی M13 چینی :

 

 

 

 

 

 

 

این دریل ستونی از پایین ترین مته تا مته 13 را میگیرد و برای سوراخ کاریه کارهای سبک از آن استفاده میکنند چون این دریل ستونی دینام زیاد قوی ای ندارد دقت کاری آن زیاد نبوده و اپراتور باید در هنگام سوراخ کاری با این دریل ستونی دقت لازم را داشته باشد این دریل ستونی در بازار هم داری برند دریل ستونی چین و هم برند دریل ستونی ایران دارد که برند  ایرانی دارای دقت بالایی بوده به طوریکه دقت آن در حدود 96 درصد میباشد

 

 

Scroll to Top