دریل ستونی گیر بکسی

دریل ستونی گیر بکسی

توسعه صنعت ایرانیان

درمرحله اول توضیحاتی را در مورد دریل ستونی گیر بکسی ارائه کرده که در ادامه به آن میپردازیم

 

دریل ستونی گیر بکسی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این دریل ستونی ها به صورت نیم گیر بکسی یا به صورت تمام گیربکسی تولید میشود هم دارای برند دریل ستونی چین و هم برند دریل ستونی ایرنی که برند ایرانیه آن با دقت بالایی کار میکند و عملکرد دریل ستونی با گیربکس صورت میگیرد

 

Scroll to Top