نازل برشکاری کف تخت هریس

نازل برشکاری کف تخت هریس

نازل برشکاری کف تخت هریس با توجه به سرپیک م میزان برشکاری دارای نازلهای برشکاری متفاوت می باشند.این مدل نازل به نام  NFF نیز شناخته می شوند وبرای  دسته های برشکاری یک تیکه که عمل میکس در سر دسته برشکاری انجام می دهند استفاده می شوند.این محصول مخصوص گازهای با حرارت بالا هستند که مورد استفاده با گاز استیلن و پروپان  است نازل برشکاری کف تحت هریس قابلیت برش تا سایز 350 میلیمتر ضخامت فلز را دارد و همچنین نازل برشکاری کف تخت هریس در مدل NFF با کد 6290 میباشد.

نازل برشکاری کف تخت هریس

انواع سایزها :

  1. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF1 
  2. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF2
  3. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF3
  4. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF4
  5. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF5
  6. نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF6

نازل برشکاری کف تخت هریس 

پارت نامبر و مدل :

1 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF1  HARRIS 6290 - 62-5E, 62-5AE, 880-E, 142-E, 42-4-E
2 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF2  NX-6290 62-5F, 62-5AF, 880-F, 142-F 49-3F, 49-3AF, 39-3F
3 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF3 NX-6290 62-5F, 62-5AF, 880-F, 142-F 49-3F, 49-3AF, 39-3F
4 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF4  NX-6290 62-5F, 62-5AF, 880-F, 142-F 49-3F, 49-3AF, 39-3F
5 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF5  NX-6290 62-5F, 62-5AF, 880-F, 142-F 49-3F, 49-3AF, 39-3F
6 نازل برشکاری کف تخت هریس مدل NFF6  HARRIS 6290 - 62-5E, 62-5AE, 880-E, 142-E, 42-4-E

نازل برشکاری کف تخت هریس

بسته بندی :

هر عدد نازل برشکاری کف تخت هریس در یک بسته کارتنی شکل در جعبه خود هریس با مارک هریس قرار دارد و هر50 عدد نازل دریک کارتن کاغذی قرمز رنگ با مارک شرکت و با برند هریس است می باشد. توجه داشته باشید هر 500 عدد در یک باکس کارتنی سفید ساده می باشد.

نازل برشکاری کف تخت هریس

قیمت :

جهت دریافت مشاوره در خصوص انتخاب سایز نازل و اطلاع از قیمت سایزهای نازل برشکاری کف تخت هریس می توانید با فروشگاه تجهیزات هوا برش توسعه صنعت ایرانیان تماس حاصل فرمایید.

 

Scroll to Top