انواع نازل برشکاری

انتخاب نازل مناسب هوا گاز یکی از اجزای اصلی یک سرپیک جوشکاری یا برشکاری می باشد که این مدل نازل برشکاری در سایزها و شکل های مختلف تولید می گردد. شناخت انواع نازل برشکاری و جوشکاری همانجایی مطرح میشود که شما فلزاتی دارید که ضخامتهای آن مختلف است به همین منظور نازل مختص برش همان فلز را خریداری کنید  

انواع نازل برشکاری :

  1. نازل برشکاری گلور
  2. نازل برشکاری زینسر آلمان
  3. نازل برشکاری ویکتور
  4. نازل برشکاری کف تخت هریس
  5. نازل برشکاری مورکس
  6. نازل برشکاری موریس
  7. نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

Scroll to Top