نحوه انتخاب دستکش ایمنی مناسب

نکاتی که در انتخاب دستکش ایمنی اهمیت دارد:

  1. دستکش ایمنی باید به گونه ای انتخاب شود که قسمت اصلی دست و انگشتان را از آسیب های احتمالی در فعالیت کاری محافظت داده و همچنین هیچ گونه مزاحمت و محدودیتی برای دست ایجاد نکند. کارکنانی که با برق سر کار دارند، باید از دستکش عایق، که درجه عایق الکتریسیته آنها همگام با ولتاژ مورد نظر است استفاده نمایند.
  2. برای بالا رفتن از تیر سیمانی و چوبی باید از دستکش کف چرمی با پشت برزنتی استفاده نمود.
  3. برای بالا رفتن از تیرهای فولادی و دکل های فلزی دستکش ایمنی آجدار پیشنهاد می شود که از لیز خوردن احتمالی دست جلوگیری نماید.
  4. هنگام استفاده از دستکش عایق برق، برای کار بر روی خطوط برق دار مانند: نصب انشعابات مشترکین برق (کنتور) و یا تعویض لامپ و سر پیچ معابر قبل از استفاده دستکش، از طریق باد کردن آن از سوراخ نبودن اطمینان حاصل نمایید. با توجه به میزان استفاده از دستکش های عایق هر چند وقت یکبار تست الکتریکی ضروری است.
  5. در تماس آب یا بعد از شستشوی دستکش عایق حتما آنرا به خوبی خشک نموده و با پودرهای ضد رطوبت آغشته نمایید تا از فاسد شدن و خراب شدن آن جلوگیری شود.
  6. لازم است دستکش عایق را قبل از استفاده، هر روز و همچنین بعد از هر وضعیتی که احتمال دارد موجب آسیب به آن شده باشد، مورد بازرسی چشمی قرار گیرد. خالقین دستکش های برق کاران توصیه می کنند دستکش ایمنی بدور ازنور مستقیم آفتاب، درمحیط خشک خنک دور از منابع گاز ازون نگهداری گردد. همچنین باید از گذاشتن آنها بر روی زمین خودداری گردد. کیسه نگهداری دستکش عایق هرگز نباید تا بخورد. تا خوردگی دستکش های عایق ممکن است باعث ترک خوردگی و پارگی آنها شود که طول عمر مفید آن را کاهش می دهد.

 

Scroll to Top