سیم بکسل آسانسور

سیم بکسل آسانسور

متودهای بسیاری در گزینش کردن ساختار مطلوب سیم بکسل آسانسوری تاثیر گذار هستند. صحیح آن است که برای انتخاب این محصول در تعویض کردن سیم بکسل آسانسور خود، از راهنمایی های شرکت یا کارخانه سازنده استفاده کنید. تعویض سیم بکسل آسانسور باید با کلیه نکات ایمنی و حفاظتی صورت گیرد.

بیشتر سیم بکسل های آسانسوری از رشته مرکزی (مغزی) سختی تولید می شوند چرا که مقاومت کافی برای جابجایی کابین آسانسور را در مدت زمان طولانی داشته باشد.

اکثرا این دسته از طناب های فولادی با تاب راستگرد معمولی یا راستگرد لنگ ساخته می شوند.

طناب فولادی آسانسوری در تمامیه موارد آغشته به روغن زرد رنگی هستند به طوری که این روغن کل سطح سیم بکسل را پوشانده است.

افراد متخصص در این حیطه برای بررسی نوع کیفیت سیم بکسل آن را در دفعات خم و رها می کنند تا از کیفیت سیم مطلع شوند و بر این باورند که طناب فولادی ایده آل برای آسانسور باید سریع به حالت اولیه خود بازگردد و فرم خاصی به خود

نگیرد.

سیم بکسل های آسانسوری از نظر جنس مفتول به سه دسته طبقه بندی می شوند:

سیم بکسل آسانسور

  • کششی:

این دسته جزو متداولترین نوع سیم بکسل آسانسوری هستند و به طور معمول در مواردی که سیم بکسل باید دارای انعطاف و نیروی کششی ایده آل باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

  • کششی با حداکثر نیرو:

این نوع طناب فولادی مقاومت و قدرت کشش بالایی دارند زیرا کاربرد آنها در مواردی است که سرعت حرکت یا ارتفاع زیاد می باشد. همچنین این طناب های فولادی می توانند در شکاف هایی با سایندگی و خوردگی بالا عملکرد مناسب تری داشته باشند.

  • آهنی:

از آهن بیشتر برای سیم بکسل های آسانسوری و طناب هایی که در بالابرها کاربرد دارند استفاده می شود.

Scroll to Top