انواع سیم بکسل

انواع سیم بکسل

انواع سیم بکسل گوناگونی بسیاری دارند که با توجه به نوع جنس، مقاومت و همچنین بسته به کاری که انجام می دهد دسته بندی می شود. در زیر می توانید برخی از انواع سیم بکسل را ببینید.

انواع سیم بکسل

سیم بکسل آسانسور مغز فولادسیم بکسل آسانسور با مغز فولاد.......................................................................................................................

 

 

سیم بکسل آسانسوری گوستاولفسیم بکسل آسانسوری گوستاولف.......................................................................................................................

 

 

سیم بکسل آسانسوری با مغز کنفسیم بکسل آسانسوری با مغز کنف......................................................................................................................

 

 

سیم بکسل استینلس استیلسیم بکسل استینلس استیل..............................................................................................................................

 

 

سیم بکسل افشانسیم بکسل افشان........................................................................................................................................

 

 

سیم بکسل حفاریسیم بکسل حفاری.......................................................................................................................................

 

 

سیم بکسل نتاب جرثقیلسیم بکسل نتاب جرثقیل.................................................................................................................................

 

 

سیم بکسل 6.12سیم بکسل 6.12.......................................................................................................................................

 

 

سیم بکسل جرثقیلسیم بکسل جرثقیل......................................................................................................................................

 

 

سیم بکسل مهاریسیم بکسل مهاری.......................................................................................................................................

Scroll to Top