انواع دستکش کار

دستکش کار یا همان دستکش ایمنی انواع بسیار مختلفی دارد که هر کدام مخصوص به فعالیتی تولید و توضییع می شوند. چند مورد از انواع دستکش کار را در زیر برایتان نمایش می دهیم.

انواع دستکش کار

دستکش کار ضد برش دستکش کار ضد برش

 

 

دستکش کار تمام پنبه دستکش کار تمام پنبه

 

 

دستکش کار میداس دستکش کار میداس

 

 

دستکش کار تمام چرم دستکش کار تمام چرم

 

 

دستکش کار ضد اسید دستکش کار ضد اسید

 

 

دستکش کار کف دوبل چرم دستکش کف چرم دوبل

 

 

دستکش کار خالدار دستکش کار خالدار

 

 

دستکش کار آرگون دستکش کار آرگون

 

 

 

برای انتخاب مناسب دستکش، از انواع دستکش کار، با ما تماس بگیرید.

Scroll to Top