Result Search : نقطه جوش

نتیجه جستجو : نقطه جوش


نقطه جوش

دستگاه نقطه جوش  توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاههای نقطه جوش در مرحله اول توضیحاتی را در مورد انواع دستگاه های نقطه جوش دستی , ...

انواع دستگاه نقطه جوش

انواع دستگاه نقطه جوش موجود در فروشگاه توسعه صنت ایرانیان به شرح زیر می باشد A= دستگاه نقطه جوش صنعتی 25KW:  تایمردار-- وزن تقریبی 125 ...

گاز هلیوم

گاز هلیوم توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع گازهلیوم و انواع کپسول گاز هلیوم در سایز های 2 , 5 ,10 , 20 و 50 لیتری میباشد این فروشگاه برای ...

گاز اتیلن

گاز اتیلن توسعه صنعت ایرانیان فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز اتیلن و موارد مصرف این گاز ارائه ...

انواع گازها

انواع گازها توسعه صنعت ایرانیان  فروشنده انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی توضیحات را در مورد این گازها ارائه کرده است که در ادامه به ...

کپسول 10 لیتری گاز هلیوم

کپسول 10 لیتری گاز هلیوم توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع گازهلیوم و انواع کپسول گاز هلیوم در سایز های 2 , 5 ,10 , 20 و 50 لیتری میباشد این ...

دستگاه نقطه جوش دستی

 دستگاه نقطه جوش دستی  ...

لیست محصولات دستگاه نقطه جوش

لیست محصولات دستگاه نقطه جوش 1- دستگاه نقطه جوش صنعتی     مدل            نوع        وزن ...

گاز کلر

گاز کلر توسعه صنعت ایرانیان فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز کلر و موارد مصرف این گاز ارائه کرده ...

گاز آرگون

گاز آرگون توسعه صنعت ایرانیان فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز آرگون و موارد مصرف این گاز ارائه ...

گاز نیتروژن ( N2 )

گاز نیتروژن توسعه صنعت ایرانیان فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز نیتروژن  و موارد مصرف این ...

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن توسعه صنعت ایرانیان فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز هیدروژن و موارد مصرف این گاز ...

کپسول گاز متان 20 لیتری

    کپسول گاز متان 20 لیتری توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع گاز های طبی , صنعتی و آزمایشگاهی در کپسولهای 2 لیتری , 5 لیتری , 10 ...

مولکول گاز پروپان

مولکول گاز پروپان     نام گاز پروپان وزن مولکولی  44.096gr/mol نقطه ذوب  -187.7ċ نماد ...

گاز کولر R22

گاز کولر R22 گاز کولر R22 به عنوان پرطرفدارترین و شناخته شده ترین گاز مبرد جهان شناخته می شود و به صورت فراوان در سیستم تبرید با ظرفیت ...

گاز کولر R134a

گاز کولر R134a  گازکولرR134a با فرمول شیمیایی CH2FCF3، یکی از پرکاربردترین ترکیبات دسته‌ی هالوآلکان‌ها می‌باشد. این گاز فریونی ...

گاز کولر R141B

  گاز کولر R141B این گاز متعلق به خانوادها HCFC (هیدروکلروفلوئورکربن‌) بوده و دارای فرمول مولکولی C2H3Cl2F است. نام‌های دیگر آن R141B ...

گاز کولر R404a

 گاز کولر R404a  جایگزین دیگر و مشهور گاز کولر  R22، گاز کولر R407c است که میزان آسیب آن به لایه ازن مانند گاز کولر R404a و گاز کولر ...

گاز کولر R407C

گاز کولر R407C   گاز کولر R407C مخلوطی از گازهای مبرد فریونی R32، R125و R134a می‌باشد که مشخصات بسیار مشابهی نسبت به گاز R22 در تجهیزات ...

گاز کولر R410a

گاز کولر R410a  گازکولر R410a مخلوطی از گازهای مبرد فریونی R32 و R125 می‌باشد که تقریبا یک آزئوتروپ را تشکیل می‌دهد. بنابراین این مخلوط ...

Scroll to Top