کارخانه سیمان

کارخانه سیمان

شرکت سیمان

مقدمه :

شرکت سیمان تهران در سال ۱۳۳۳ با سرمایه ۸۵ میلیون ریال به ثبت رسید.اولین واحد تولید آن در سال ۱۳۲۵ باظرفیت ۳۰۰ تن در روز آغاز به کار نمود وبه تدریج با راه اندازی ۶  واحد تولیدی دیگر تا سال ۱۳۶۵ ، ظرفیت خود را به ۹۶۰۰ تن در روز افزایش داد . در نهایت در سال ۱۳۸۵ با احداث واحد ۳۴۰۰ تنی در روز و متوقف نمودن سه خط قدیمی میزان تولید کلینکر این شرکت به ۱۲۱۰۰تن در روز افزایش یافت و هم اکنون شرکت سیمان تهران در حال احداث واحد جدید با ظرفیت ۳۴۰۰تن میباشد که با راه اندازی آن تولید این شرکت به ۱۵۵۰۰تن در روز خواهد رسید.

فعالیت فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان :

این فروشگاه در رابطه با تجهیزانواع لوازم مورد نیاز برای ساخت یک کار خانه تولید سیمان را در کارنامه خود دارد که این کارخانه ها مانند کا رخانه سیمان بوشهر ، سیمان گیلان سبز ، سیمان نهاوند ،سیمان اردبیل ، سیمان زابل و غیره می باشد و میتواند تمام اغلام مورد نیاز یک کارخانه را به اختصار توضیح دهد

 

 

 

 

Scroll to Top