شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

مقدمه:

مسئول برنامه ریزی و مدیریت بر تولید ،بهرع برداری ، پالایش ، پخش و صادرات منابع نفت وگاز و از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان است ودر سهر تهران مرکزیت دارد این  شرکت در سال ۱۳۲۷ خورشیدی پس از ملی شودن نفت ایران تاسیس و جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شد.شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر کاملا دولتی است و مدیر عامل ان به پیشنهاد وزیر نفت ،انتخاب اعضای هیئت مدیره و در نهایت حکم وزیر منصوب می شود ودر سلسله اداری ،معاون وزارت نفت ایران است ،این شرکت در میان شرکتهای دولتی ، سومین تولید کننده نفت پس از (سعودی آرامکو) و گاز پروم روسیه در سال ۲۰۰۷ معرفی شود.

کار این فروشگاه با این شرکت :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان افتخاردارد که با یکی از زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۰ فعالیت دارد 

Scroll to Top