خبر

خبر

اخبار تمام فروش و تولیدات فروشگاه توسعه صنعت ایراینان :

اخبار فروش :

 1. خبر فروش کپسول یا سیلندر
 2. خبر فروش مانومتر یا رگلاتور گاز
 3. خبر فروش سرپیک های جوش و برش
 4. خبر فروش شیلنگ های هوا برش

اخبارتولیدات :

 1. خبر تولید دستگاه اره آتشی
 2. خبر تولید دستگاه اره آب صابونی
 3. خبر تولید دستگاه اره آلومینیوم بر
 4. خبر تولید دستگاه دیگ کاربیت
 5. خبر تولید دستگاه پرس شیلنگ 
 6. خبر تولید دستگاه نقطه جوش
 7. خبر تولید دستگاه دریل ستونی

 

بیماری کرونا یا کوید 19

  بیماری کرونا یا کوید 19 بیماری کرونا یا کوید 19 که از اواخر سال 1398 (بهمن ماه) وارد کشور ایران گردید که منجرب مشکلاتی در بستر سلامتی و معیشت مردم گردید. کرونا به صورت مستقیم با تنفس بیماران

2020/09/08 46
Scroll to Top