مانومتر هریس

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع مانومترهای صنعتی و آزمایشگاهی لیست محصولات مانومتر هریس آمریکا را با شکل مورد نظر درخدمت مشتریان عزیز ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم .

لیست محصولات و مشحصات فنی مانومتر هریس

 1. اکسیژن
 2. استیلن
 3. گاز CO2
 4. تایپ ( c ) گاز  CO2
 5. گاز آرگون
 6. فلومتر دار گاز آرگون
 7. گاز ازت ( نیتروژن )
 8. گاز هیدروژن
 9. خطی
 10. دو مرحله ای ( FULL  )
 11. دو مرحله ای فشار بالا ( INERT و FULL )

 مانومتر هریس آمریکا اکسیژن

جنس بدنه هریس آمریکا اکسیژن از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 10 بار میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

هریس اکسیژن
نام برنداکسیژن
جنس بدنهبرنجی
فشار بار ورودی200 بار
فشار بار خروجی10 بار

مانومتر هریس آمریکا استیلن

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور ) استیلن  هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 40 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 40 بار و در قسمت خروجی فشار آن  2.5 باردقیقه میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

رگلاتور استیلن 
نام برنداستیلن
جنس بدنهبرنجی
فشار بار ورودی40 بار
فشار بار خروجی2/5 بار

مانومتر هریس آمریکا گاز CO2

  جنس بدنه مانومتر( رگلاتور )CO2 هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 32 لیتر بردقیقه میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

گاز CO2 regolatour
نام برندگاز CO2
جنس بدنهبرنجی
حداکثر توان ورودی230 بار
حداکثر توان خروجی32 لیتر بر دقیقه
سایز خروجی1/4 اینچ

مانومتر هریس آمریکا تایپ ( c ) گاز  CO2

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور )CO2 هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 32 لیتر بردقیقه میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

مانومتر تایپ ( c ) CO2
نام برندگاز CO2
جنس بدنهبرنجی
حداکثر توان ورودی230 بار
حداکثر توان خروجی32 لیتر بر دقیقه
سایز خروجی1/4 اینچ

مانومتر هریس آمریکا گاز آرگون 

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور ) آرگون هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 32 لیتر بردقیقه میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

هریس گاز آرگون 
نام برندگاز آرگون
جنس بدنهبرنجی
حداکثر توان ورودی230 بار
حداکثر توان خروجی32 لیتر بر دقیقه
نوع اتصالمخصوص اتصال به شیر کپسول DN477

مانومتر هریس آمریکا فلومتر دار گاز آرگون

این محصول فلومتر دار گاز آرگون دارای فشار ورودی 200 بار و خروجی آن 30 لیتر بردقیقه میباشد بدنه ای برنجی دارد و فشار بسیار بالایی را تحمل میکند و مخصوص گاز آرگون و CO2 است.

REGOLATUR ARGON HARRIS
نام برندفلومتر دار گاز آرگون
جنس بدنهبرنجی
حداکثر توان ورودی200 بار
حداکثر توان خروجی30 لیتر بردقیقه

مانومتر هریس آمریکا گاز ازت ( نیتروژن )

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور ) نیتروژن هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 10 بار  میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد لازم به ذکر است که بعضی از مشتریان گرامی مانومتر گاز اکسیژن را بجای نیتروژن استفاده مینمایند که این عمل خلاف مقررات بین المللی گازها میباشد چون گاز نیتروژن چرب بوده و باعث از بین رفتن سریع دیافراگم مانومتر ( در اکسیژن ) میشود به همین استفاده از مانومتر اکسیژن بجای نیتروژن جدا خوداری فرمائید.

مانومتر هریس آمریکا گاز ازت ( نیتروژن )
نام برندگاز ازت ( نیتروژن )
جنس بدنهبرنجی
فشار گاز ورودی200 بار
فشار گاز خروجی10 بار

مانومتر هریس آمریکا گاز هیدروژن 

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور ) هریس آمریکا هیدروژن از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 10 بار میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

مانومتر هریس آمریکا گاز هیدروژن 
نام برندگاز هیدروژن
جنس بدنهبرنجی
فشار گاز ورودی200 بار
فشار گاز خروجی10 بار

مانومتر هریس آمریکا خطی

جنس بدنه از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 200 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 315 و در قسمت خروجی فشار آن 10 بار میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

مانومتر هریس آمریکا خطی
جنس بدنهبرنجی
فشار گاز ورودی200 بار
فشار گاز خروجی100 بار

مانومتر هریس آمریکا دو مرحله ای ( FULL  )

این مدل مانومتر ( رگلاتور ) هریس آمریکا دو مرحله ای دارای بدنه ای برنجی میباشد و مخصوص گازهای FULL است این مدل میتواند فشاری باغ بر200 بار را تحمل کند.

مانومتر هریس آمریکا دو مرحله ای ( FULL  )
نام برنددو مرحله ای
جنس بدنهبرنجی         
نوع مصرفمخصوص گازهای (  FULL )

مانومتر هریس آمریکا دو مرحله ای فشار بالا ( INERT و FULL )

جنس بدنه مانومتر( رگلاتور ) هریس آمریکا از برنج می باشد که میتواند فشاری بالغ بر 230 بار را تحمل کند این مدل مانومتر ( رگلاتور ) دارای دو گیج که در قسمت ورودی فشار گیج 230 و در قسمت خروجی فشار آن در دوفشار 0 تا 1/5 بار و ه تا 3  بار میباشد که این فشار ( در قسنت خروجی ) را میتوان با فلکهای که در قسمت پائین قرار دارد تنظیم کرد.

مانومتر هریس آمریکا دو مرحله ای فشار بالا ( INERT و FULL )
نام برنددو مرحله ای فشار بالا
جنس بدنهبرنجی         
نوع مصرفمخصوص گازهای ( INERT ,  FULL )

نکته :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تعمیرات انواع مانومترهای برنجی , آب کروم و استیل را قبل می کند.

همچنین بخوانید

مانومتر کپسول گاز دارای درجه هایی جهت نمایش میزان فشار گاز درون کپسول و فشار بار خروجی و مورد استفاده کاربر میباشند. درجه مانومتر براساس برای نمایش میزان گازها موجود داخل کپسول میباشد که هر کدادم در گازها برای نمایش از درجه های متفاوتی برخوردار میباشند .  درجه اکسیژن بر اساس بار ساخته شده است که معمولا درجه 315 بار […]

پشت بند مانومتر هنگامی که شیر کپسول رزوه آن دچار اشکال میشود یا به کل خورده می شود بر روی شیر اکسیژن سوار می شود و به راحتی اکسیژن انتقال پیدا می کند. تنگ به مانومتر متصل شده و از سمت دیگر به شیر سیلندر وصل میشود و توسط پیچ و فنر برگشتی قابل محکم و […]

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع مانومتر های صنعتی و آزمایشگاهی لیست محصولات شرکت ایلدیز ترکیه را در خدمت مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم مانومتر ایلدیز ترکیه شرکت ایلذیز ترکیه دارای مانومتر های مختلف برای انواع گازها طبی , صنعتی و آزمایشگاهی میباشد مانومتر الذیز ترکیه ازجهاتی بسیار شبیه مانومترهای گلور سوئیس […]

مانومتر موریس تایوان مانومتر موریس تایوان یک تنظیم کننده جریان فشار گاز بوده که به صورت اتومات جریان و یا همان فشار داخل کپسول  را در فشار مشخصی که اپراتور اجتیاج دارد قطع می کند. در واقع فشار بالای داخل سیلندر یا همان کپسول را به فشار ایمن تر و قابل استفاده برای بهره بردن از […]

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید