پلمپ درب بشکه

پلمپ درب بشکه

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع دستگاه های پلمپ درب بشکه در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه صنعتی و کارگاهی ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

توضیحات کاربردی در مورد انواع دستگاه های پلمپ درب بشکه :

عملکردپلمپ در بشکه به این صورت است که آنرا بر روی درب بشکه 220 لیتری قرار میدهند و با استفاده از آن به روش چرخاندن و بهر گیری از دو دسته آن درب بشکه پلمپ میشود درب بشکه 220 لیتری چون دو در دارد برای پلمپ کردن آن باید از دو دستگاه سایز بزرگ و کوچک استفاده کرد

انواع پلمپ درب بشکه :

  • پلمپ درب بشکه کوچک برای بشکه های 220 لیتری

 

 

  • پلمپ درب بشکه بزرگ برای بشکه های 220 لیتری

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top