پلمپ درب بشکه

پلمپ درب بشکه

پلمپ درب بشکه, این محصول نقش مهمی را در حفظ محصولات ذخیره شده درون بشکه و حتی خود بشکه ایفا می کنند. شما ممکن است در کار صنایع درویی و یا شیمیایی باشید و یا هر صنعت دیگری که با مواد خطرناک که آسیب رسان به افراد و محیط زیست هستند سر و کار دارد.

طبیعتا به محفظه ای احتیاح دارید که هیچ راه نفوذی نداشته باشد، نه از داخل و نه از خارج.

محفظه ای که بتواند محصولات شما را در کمال امنیت ذخیره و جا به جا کنند.

توضیحات کاربردی 

عملکرد به این صورت است که آنرا بر روی بشکه 220 لیتری قرار میدهند و با استفاده از آن به روش چرخاندن و بهر گیری از دو دسته آن درب بشکه پلمپ میشود .

نکته :

بشکه های 220 لیتری چون دو در دارد برای آن باید از دو دستگاه سایز بزرگ و کوچک استفاده کرد.

مزایای استفاده

  1. نصب محکم  بدون هیچ جای نفوذ
  2. استفاده برای بشکه های ویژه مواد غذایی
  3. باز کرد راحت بوسیله پلمپ درب بشکه

کاربرد

یکی دیگر از کاربردهای این محصول که قابل توجه می باشد. به این صورت است که شما امکان دارد در کار صنایع دارویی و یا شیمایی باشید و یا در صنعتی دیگری که با مواد شیمیایی سروکار داشته باشید. طبیعتا به محفظه ای احتیاج دارید که هیچ راه نفوذی نداشته باشد. محفظه ای که بتواند محصولات شما را در کمال امنیت ذخیره و جابجا کند.

انواع پلمپ درب بشکه

پلمپ کوچک

پلمپ کوچک

پلمپ بزرگ

پلمپ بزرگ

پلمپ چلیک 

پلمپ چلیک 

نحوه ارائه پلمپ درب بشکه

مجموعه توسعه صنعت ایرانیان توانسته است بر روی دو مدل پلمپ فعالیت نماید. انواع پلمپ ها از گذشته دارای ظاهری مشخص بوده که تا امروز هیچ تغییر ظاهری نداشته است.

موضوعی که در این بخش باید به آن اشاره نماییم این است که دستگاه معرفی شده در این بخش از بیشترین فروش و مصرف در بین محصولات معرفی شده در این سایت میباشد . موضوعی که در بین خریداران بسیار رواج داشته است و توانسته مشتریان بسیاری را به خود جلب نمایند.

این مجموعه توانسته است با استفاده از کارشناسان در این  زمینه مشاوره مناسبی را به مشتریان عزیز ارائه دهد.