خاموت زن

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع دستگاه خاموت زن برای میلگرد های مختلف در مر حله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه صنعتی ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم .

مقدمه :

این مدل دستگاه دارای قسمتهای فلزی و قطعات تشکیل دهنده خم سرد می باشد که برای خم کرد انواع میلگرد ها طراحی شوده است . از گذشته تا به امروز همواره نیاز به دستگاه ها وماشین آلاتی برای برش میلگرد و خاموت زدن میلگرد بوده است که با اختراع این دستگاه ( خاموت زن ) توانستند که میلگرد را به اشکال گوناگون تبدیل نمایند .

دستگاه خاموت زن :

دستگاه خاموت زن دارای قسمتهای فلزی مانند : میله , سیم , نوار و قطعات تشکیل دهنده خم فرد است که برای پیشرفت و معکوس کردن سایر وسایل به کار میرود دستگاه خاموت زن برای پیش برد و برعکس کردن مواد , خم دستگاه ,برای هدایت و حمایت از مواد , هسته مرکزی استفاده می شود از کذشته تا کنون همواره نیاز به دستگاه و ماشین آلاتی برای خم و برش میلگرد و خاموت زدن بوده است با اختراع دستگاه خاموت زن مواد با استفاده از خم به شکل رول در آمده که توانستند مواد فلزی را با استفاده از دستگاه خاموت زن برش بزنند یا خم کنند . این اختراع مربوط به یک دستگاه یا چیزی شبیه به خاموت برای مواد فلزی شامل میله , سیم ونوار است پس زمینه اختراع ماشین خاموت زن نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک ویا ماشین آلات خم از قبل شناخته شده است . دستگاه خاموت زن در هر شکل با خم شدن در ساعت گرد نیز توسعه داده شده اند . یک نوع دستگاه خاموت زن با بهره گیری از روش خم براساس یک واحد خم با چنگال ثابت که اطراف یک سنجاق خم است ساخته شده است که در جهت عقربه های ساعت ویا خلاف آن چرخش دارد . بیرون رفتن از این دستگاه توسط یک پین مرکزی است که بصورت چرخش میله ( پین ) خم ایجاد می شود در موارد دیگر این میله ( پین ) به عنوان عضو برشی عمل میکند این نوع ماشین آلات بسیار پیشرفته هستند اما بسیار پیچیده و گران قیمت نیز می باشند زیرا نیاز به تعدادی زیادی قطعات دارد . دستگاه خاموت زن به منظور غلبه بر معایب موجود بوده به منظور ساده سازی دستگاه و کاهش هزینه های تولید این دستگاه شامل یک واحد خم کن بایک چنگال مرکزی و خم پین است که محور غیر منقول دارد چنگال هم غیر قابل گردش است بنابراین برای جلو گیری از کشیدن نوار در طول خم به وجود می آید این خم فلز قبل از برش به منظور کاهش ضایعات است .

در دستگاه خاموت زن واحد های راهنمای برش یک راهنمای برشی و یک شمارنده برشی قابل تعویض ثابت وجود دارد که شرح منحصری از دستگاه خاموت زن توضیح داده میشود با توجه به پیوست دستگاه خاموت زن شمامل یک واحد فیدر منقبض شناخته شده برای قسمتهای فلز است یک واحد راهنمای برشی برای قسمت مواد یک خم واحد برای قسمت مواد و کنترل الکترو نیکی قابل برنامه ریزی به معنای 10 به درایو 10.75 می باشد .

 

 دستگاه خاموت زن برقی :

  1. دستگاه خاموت زن برقی تا میلگرد 12 MM
  2. دستگاه خاموت زن برقی تا میلگرد 18 MM 

 

دستگاه خاموت زن دستی :

  1. دستگاه خاموت زن دستی تا میلگرد 8  MM  
  2. دستگاه خاموت زن دستی تا میلگرد 10 MM 
  3. دستگاه خاموت زن دستی تا میلگرد 12 MM  

 

 

Scroll to Top