خم و برش میلگرد

 خم و برش میلگرد

توسعه صنعت ایرانیان

تولید کننده و فروشنده انواع دستگاه های خم وبرش میلگرد در ابتدا توضیحاتی را در مورد این دستگاه صنعتی ارائه کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

اطلات فنی در مورد خم و برش میلگرد :

خم و برش میلگرد باید مطابق نقشه و مشخصات اجرایی در گارگاهها انجام شود .خم وبرش میلگرد حتی الامکان با وسائل مکانیکی صورت گیرد ( بویزه برای فولادهای با مقاومت بیشتر و اصلاح سرد شده به روش پیچاندن ) خم کردن میلگرد باید به روش سرد انجام شود استفاده از حرارت ( بیش از oc100) برای خم کردن میلگرد مجاز نیست . خم کردن میلگردهای داخل بتون نظیر میلگردههای  اتتظار یا باز کرد میلگردههای خم شده مجاز نیست مگر با اجازه دستگاه نظارت و پیش بینی در طرح

 

همچنین رعایت نکته زیر الزامی است :

حد اقل قطر فلکه خم کن متناسب با فولاد است و این حداقل باید با اعداد مندرج در جدول ۱ مطابقت نماید  .

 

جدول ۱ : حداقل قطر خم برای میلگردهای مختلف

    نوع میلگرد       S-220        S-300 ( A-11 )        S-500 ( A-IV )
   قطر میگرد D      ( A - 1 )             S-350         S-400 ( A-III )
 کوچکتر از 28 D         d5               D5               D6
     28 34         d5               d6               d8
     36 55         d7               d10               d10

  طبقه بندی A-I ونظیر آن مربوط به کشور روسیه بوده و برخی از کار خانهای ایران مورد استفاده قرار می گیرد . تجهیزات خم کردن میلگرد را باید بصورت دستی نشان داد . سرعت خم کردن متناسب با نوع فولاد و دمای محیط انتخاب می شود . در هوای سرد  و هنگام استفاده از میلگردهای با مقاومت بالاتر و قطر بیشتر ،باید از سرعت خم کردن کاسته شود زیرا در موارد خاص میلگرد شکل پذیری خود را تاحدودی از دست می دهد

 

نکته :

در دمای کمتر از ۵ درجه سیلسیوس خم کردن میلگرد مجاز نیست

 

  • قطر داخلی برای خاموت با قطر بیش از ۱۶ میلیمتر براساس جدول ۱ بوده و برای خاموت با قطر ۱۶  میلیمتر و کمتر حداقل قطر خم برای میلگرد مختلف در جدول به ترتیب d 5/2 و d   خواهد بود
  • در مواردی که خم کردن میلگرد به وسیله دست انجام می گیرد میز مناسبی را برای خم کردن انتخاب نمود تا درهنگام خم کردن میلگرد را به شکل مطلوب نگاه دارد ، تا میلگرد خم شده مسطح باشد . بدیهی است که در خم کاری میلگرد با دست نمی توان به خوبی محدودیت قطر خم و سرعت خم کاری را رعایت کرد . همچنین قطر خم در قسمتهای مختلف یکسان نخواهد بود بویزه اگر در هوای سرد خم کاری انجام شودویا از میلگردهای پر مقاومت و ترد یا قطر زیاد استفاده شود لازم است از دستگاههای خم کن مکانیکی بهره گرفته شود .
  • چنانچه شکل خم پیچیده باشد ، قبل از خم کردن ، شکل ان به اندازه واقعی رسم می گردد تا برای کنترول مورد استفاده قرار گیرد
  • قبل از خم وبرش میلگرد اندازه قطر میلگرد باید کنترل گردد ، زیرا همیشه نمی توان تنها به اتکای قضاوت چشمی قطر میلگرد را تشخیص داد به همین علت در آیین نامه بتون ایران استفاده از قطرهای مرجع توسیه شوده است خم وبرش میلگرد یا به عبارت دیگر خم و برش میلگرد ،دستگاهی است که برای برش زن ویا خم کردن میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد

 

خم وبرش میلگرد به سه روش صورت می گیرد :

  1. خم وبرش میلگرد بصورت دستی   
  2. خم و برش میلگرد بصورت نیمه اتوماتیک

انواع دستگاهای خم و برش میلگرد موجود دراین فروشگاه :

  1. خم و برش میلگرد سایز 25 
  2. خم و برش میلگرد سایز 28 
  3. خم و برش میلگرد سایز 32 

 

Scroll to Top