دستگاه های صنعتی

دستگاه های صنعتی

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع دستگاههای صنعتی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاهها ارائه کرده ک در ادامه به آن میپردازیم

 

  • دستگاه پرس های هیدرولیک دستی و برقی :

پرس های هیدرولیک دستی (دروازه ای) از تناژهای 7تن تا100تن شروع میشود این پرسها هیدرولیک برقی نیز دارد. که از 15تن به بالا مباشد پرس هیدرو لیک دستی بوسیله دو دسته بلند و کوتاه که در بالای مخزن ان قرار دارد کار میکوند. دسته بلند ان فشار کم وسر عت زیاد ولی دسته کوتاه سرعت کم فشار زیاد عمل میکوند از این پرسها برای در اوردن یا جا زدن بلبرینگ. در تعمیر گاهای خود رو بیشتر استفاده میشود ولی از پرسهای هیدرولیک برقی که جک ان بوسیله برق کار میکوند در کارگاه های صنعتی وتعمیرگاهای خودرو سازی بزرگ کار برد دارد

 

  •  پرس ضربه ای :

این پرسها لنگ متغیر بوده واز تناز های مختلف ساخته میشود وبیشتر برای سری کاریها در کا رگاها وکا رخانه ها مورد استفاده قرار میگیرد طرز کا ر با این دستگاه به این صورت مباشد که اپراتور بوسیله پدال ان را بحرکت در می آورد

 

 

  • دستگاه پرس شیلنگ :

این پرسها همان طور که ازنام ان پیدا میباشد به دو دسته

  1. دستی
  2. برقی

تقسیم میشود که پرس دستی ان در کارگاه های کوچک به منظور برس شیلنگ کار برد داردولی در مورد برقی ان که فشار قوی بوده دارای لقمه های مختلف بوده برای پرس شیلنگ های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد

 

 

  • خم و برش میلگرد :

دستگاه خم و برش میلگرد همزمان دو کار را انجام میدهد ابتدا میلگرد را برش داده سپس میلگرد برش خورده را در قسمتی که روی دستگاه خم آن تعبیه شده قرار میدهند و دستگاه به وسیله بازوی هیدرولیک میلگرد را خم میکند و همه این دستگاهها به وسیله هیدرولیک عمل میکنند و از آن برای برش میلگردهای 18 تا 32 استفاده میشود 

 

  • برش ورق :

ورق کاری به مجموع عملیاتی اطلاق می شود که بمنظور فورم دادن ورق انجام می گیرد . این عملیات ها بسیار متنوع می باشند که از جمله می توان عملیات های برشکاری , خمکاری , کشش عمیق , فرایند های اتصال و منتاژ ورق ها و... را نام برد 

 

 

  • خم ورق :

درانواع کارهای ورقکاری به موارد زیر برخورد می کنیم که برای تآمین فورم مورد نظر , افزایش مقاومت در مقابل خمش ,  جلوگیری از آسیب دست , ایجاد اتصال وغیره نیاز به خمکاری وجود دارد . وسابل و ماشین آلاتی که برای این منظور بکار می روند متنوع بوده وبا هر کدام خم های معینی را می توان بوجود آورد .

 

 

صفحات مرتبط

پرس ضربه ای

پرس ضربه ای توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاه های پرس ضربه ای در تن ناژ مختلف توضیحاتی را در مورد این دستگاه صنعتی ارائه کرده است که در ادامه به آن می

دستگاه پرس شیلنگ

دستگاه پرس شیلنگ توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاه پرس شیلنگ در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه ارائه کرده که در ادامه به آن می

دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس هیدرولیک  توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاه پرس هیدرولیک در اندازه وتناژ های مختلف در مرحله اول ذر مورد این دستگاه توضیحاتی را ارائه کرده

خم و برش میلگرد

خم و برش میلگرد توسعه صنعت ایرانیان تولید کنند و فروشنده انواع دستگاههای خم وبرش میگرد در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگای صنعتی ارائه کرده که در ادامه به

خم و برش ورق

خم و برش ورق توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاههای خم وبرش ورق در بازار ایران میباشد که در ادامه برای آشنایی بهتر مشتریان گرامی به این مبحص خواهیم

Scroll to Top