دستگاه دم چلچله زن

دستگاه دم چلچله زن

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاه دم چلچله زن نجاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه نجاری برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم

دستگاه دم چلچله زن 66702315

اين ماشين، در انواع سنگين و دستي برقي )قابل حمل،(يك تيغ و دو تيغ، پنوماتيكي و اهرمي، با مارك هاي مختلف در بازار وجود دارد )شكل هاي 29 ،28و ،(3-30كه با توجهئبه ارزاني، راحتي در حمل و نقل، عدم نياز به لوازم جانبي زياد و راحتــي در كاركردن، در بيشــتر كارگاه ها، از نوع دســتي،برقي اهرمي استفاده مي شود

قسمت هاي مختلف يك ماشين دم چلچله زن، به شرح زير مي باشد 

صفحه دستگاه

صفحة اين دســتگاه، معمولاً از جنــس آلومينيوم آلياژي بوده و قطعة كار، روي آن قرار مي گيرد.

گونیا

در دو طرف صفحة دســتگاه، دو عدد گونيا براي گرفتن قطعه كار وجــود دارد كه به صورت كشــويي، قابل حركت مي باشند.

گونیای وسط

اين گونيا، معمولاً در وسط صفحه، ميز دستگاه قرار گرفته و زير آن به صورت مدرج مي باشد.ايــن گونيا، بيش تر براي تنظيم اندازه، مورد اســتفاده قرارمي گيرد.

کلید قطع و وصل  

در ماشــين هاي دم چلچله، براي روشن و خاموش كردن،

از دو نوع كليد اســتفاده مي شــود :

يك نوع آن، كليد روشن،خاموش استارت، اســتاپ معمولي است كه روي بدنة ماشين تعبيه شــده.

و نوع ديگر آن، و با چرخاندن يا فشــار دادن آن،ماشين خاموش و روشن مي شود.كليد ســومي اســت به نام ميكرو ســويچ. ميكروسويچ ها از حساسيت بســيار بالايي برخوردارند، طوري كه با كم ترين ايجاد حساسيت، خاموش يا روشن مي شوند.ميكروســويچ ها، داراي انــواع گوناگونــي مي باشــند .

طرز كار اين ميكروســويچ

به اين صورت است كه وقتي موتور دستگاه پايين اســت، زبانة كليد، درحالت فشرده است و به محض بالا آمدن موتور، كليد عمل كرده و جريان برق را به موتور مي رساند.

كاربرد ميكروســويچ ها، مي توان به دستة راهنماي ماشين قطــع كن نوار PVCدر دســتگاه هاي لبه چســبان، قطع كن اضطراري در دستگاه پرس گرم و غيره اشاره نمود.

میله تنظیم عمق 

بــراي تنظيم عمق، و كم يا زيادكردن تيغه براي عمق هاي مختلف، از مهره و پيچ يا يك ميلة صيقلي اســتفاده مي شــود

توجه :

عمق تيغــة دم چلچله، با توجه به انداز،ة پين، تعيين مي گردد.

قسمت تیغه گیر 

در اين دســتگاه، مي توان از تيغه هايي با قطرهاي متفاوت استفاده نمود.

براي اين كار، معمولاً بايد بوش دستگاه باز و بوش مناسب با تيغة موردنظر را روي دستگاه سوار كرد.

الکترومتور دستگاه دم چلچله زن 

الكترو موتور ماشين دم چلچله، بيشتر از نوع فرز انگشتياست كه مصارف مختلفي نيز دارد .

فرزهــاي انگشــتي، در ماشــين هايي مورد اســتفاده قرار مي گيرد كه داراي بازوهاي حركتي مي باشــند.

مانند ماشــين اليت زن، دســتگاه ســوراخ )دوبل زن( و… فرزهاي انگشتي،داراي دور بالايــي بوده )تا حدود 20000دور در دقيقه و لبةكار را نيز پرداخت مي نمايد.

نكته :

فرزهاي انگشــتي، در دو نوع گلو بلند و گلو كوتاه وجود دارد.

همچنین بخوانید

دستگاه لبه چسبان دستی توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاه لبه چسبان دستی نجاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه نجاری برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم. در کل دستگاه های لبه چسبان نوار سه نوع می باشند که عبارتند از  . در دستگاه اتوماتیک قبل […]

دستگاه گندگی نجاری توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاه گندگی نجاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه نجاری برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم یکی از دستگاه‌های مهم و لازم در کارگاه‌های صنایع چوب، گندگی است. به عبارتی می‌توان این دستگاه را در میان اره فلکه ای […]

دستگاه فرز نجاری توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاه فرز نجاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه نجاری برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم این ماشین فرز چوب ایرانی دارای قابلیتهای زیادی است. این ماشین با اسپیندل بسیار دقیق و بدون کمترین لرزشی در 3 حالت سرعتی 3000/4800/7000 […]

دستگاه سه کاره نجاری توسعه صنعت ایرانیان فروشنده دستگاه سه کاره نجاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه نجاری برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده که در ادامه به آن می پردازیم مشخصات سه کاره نجاری دستگاه سه کاره نجاری قابلیت انجام سه کار از اصلی ترین های نجاری را دارد. این ماشین دارای […]

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید