قطع کن جوشکاری

قطع کن جوشکاری

توسعه صنعت ایرانیان

قطع کن جوشکاری چیست :

این مدل محصول ها از برندهای گلور سوئیس , زینسر آلمان و موریس تایوان در بازار موجود و در صنعت جوشکاری استفاده می شود ایم مدل محصول به گونه ای عمل می کند که وقتی نیاز به توقف موقت جوشکاری باشد شما می نوانید بدون تغییر شیر های اکسیژن و گاز ( باز یا بسته کردن ) یا خاموش کردن شعله فقط با قرار دادن نازل جوش برروی میله قطع کن جوشکاری این عملیات را متوقف کنید و بعد از برداشتن نازل از روی قطع کن جوشکاری شعله به همان شکل اولیه باز خواهد گشت به این عمل می گوین که شعله را در حالت استنبای قرار داده است

Scroll to Top