فلش بک هوا برش ویت آلمان

فلش بک هوا برش ویت آلمان

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده فلش بک هوا برش ویت آلمان در بازار ایران میباشد که این مجموعه افتخار دارد در مورد این برند صنعتی اطلاعاتی را در اختیار مشتریان ارائه کند که در ادامه به آن میپردازیم   

مقدمه :

فلش بک هوا برش وسیله ای است که از برگشت شعله جلوگیری و شعله خاموش می کند. در هنگام کار با گازهای صنعتی برگشت شعله باعث ایجاد انفجار می شود که به همین دلیل استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان که طبق استانداردهای جهانی ساخته شده است الزامی میباشد .

فلش بک هوا برش ویت آلمان

 اجزاء ایمنی  :

 1. محافظ در برابر برگشت شعله: اجزاء داخلی  فلش یک هوا برش درست شده از فولاد ضد زنگ زینت شده در فلش بک هوا برش با کیفیت بالا برای جلو گیری از جرقه در این قسمت جذب و منوقف می گردد
 2. شیر یکطرفه: جریان معکوس ناگهانی و آرام گاز توسط شیر یکطرفه در این قسمت متوقف می شود
 3. محافظت در برابر افزایش خطرناک دمای گاز: بسته شدن اتوماتیک در محدوده دمای پیش بینی شده
 4. محافظت در برابر افزایش ناگهانی فشار گاز: بسته شدن اتوماتیک با افزایش فشار معکوس ناشی از جریان معکوس یا جرقه

 فلش بک هوا برش ویت آلمان

موارد کاربرد :

 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در صنعت جوشکاری
 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در صنعت برشکاری هوا گاز
 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در دستگاههای CNC

فلش بک هوا برش ویت آلمان

مشخصات فنی :

 1. فلش بک هوا برش ویت آلمان اکسیژن وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 20 بار 
 2. فلش بک هوا برش ویت آلمان گاز وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 4 بار
 3. فلش بک هوا برش ویت آلمان گاز پشت دسته قطر مهره چپ گرد 3/8 اینچ و فشار 4 بار
 4. فلش بک هوا برش ویت آلمان اکسیژن پشت دسته قطر مهره 1/4 اینچ و فشار 20 بار
 5. فلش بک هوا برش ویت آلمان اکسیژن مانومتر قطر مهره 3/8 اینچ و فشار 20 بار
 6. فلش بک هوا برش ویت آلمان گاز مانومتر قطر مهره چپگرد 3/8 اینچ و فشار 4 بار

فلش بک هوا برش ویت آلمان

مدلهای مختلف  :

 1. فلش بک هوا برش ویت آلمان پشت مانومتری یا رگلاتوری
 2. فلش بک هوا برش ویت آلمان بین شلنگی
 3. فلش بک هوا برش ویت آآلمان کوپلینگی
 4. فلش بک هوا برش ویت آلمان پشت تورچ 

نکته :

مشتریان محترم توجه داشته باشد که فلش بک هوا برش ویت آلمان تنها فلشبکی است که فشار کاری آن در قسمت اکسیژن 20 با ر و در قسمت گاز آن 4 بار میباشد و هیچ فلش بکی در این این مقدار فشار را ندارد 

Scroll to Top