فلش بک هوا برش ویت آلمان

فلش بک هوا برش ویت آلمان

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده فلش بک هوا برش ویت آلمان در بازار ایران میباشد که این مجموعه افتخار دارد در مورد این برند صنعتی اطلاعاتی را در اختیار مشتریان ارائه کند که در ادامه به آن میپردازیم   

مقدمه :

فلش بک هوا برش وسیله ای است که از برگشت شعله جلوگیری و شعله خاموش می کند. در هنگام کار با گازهای صنعتی برگشت شعله باعث ایجاد انفجار می شود که به همین دلیل استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان که طبق استانداردهای جهانی ساخته شده است الزامی میباشد .

 اجزاء ایمنی فلش بک هوا برش ویت آلمان :

 1. محافظ در برابر برگشت شعله: اجزاء داخلی  فلش یک هوا برش درست شده از فولاد ضد زنگ زینت شده در فلش بک هوا برش با کیفیت بالا برای جلو گیری از جرقه در این قسمت جذب و منوقف می گردد
 2. شیر یکطرفه: جریان معکوس ناگهانی و آرام گاز توسط شیر یکطرفه در این قسمت متوقف می شود
 3. محافظت در برابر افزایش خطرناک دمای گاز: بسته شدن اتوماتیک در محدوده دمای پیش بینی شده
 4. محافظت در برابر افزایش ناگهانی فشار گاز: بسته شدن اتوماتیک با افزایش فشار معکوس ناشی از جریان معکوس یا جرقه

موارد کاربرد فلش بک هوا برش ویت آلمان

 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در صنعت جوشکاری
 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در صنعت برشکاری هوا گاز
 • استفاده از فلش بک هوا برش ویت آلمان در دستگاههای CNC

مدلهای مختلف فلش بک هوا برش ویت آلمان عبارتند از :

 1. فلش بک هوا برش ویت آلمان پشت مانومتری یا رگلاتوری
 2. فلش بک هوا برش ویت آلمان بین شلنگی
 3. فلش بک هوا برش ویت آآلمان کوپلینگی
 4. فلش بک هوا برش ویت آلمان پشت تورچ 

نکته :

مشتریان محترم توجه داشته باشد که فلش بک هوا برش ویت آلمان تنها فلشبکی است که فشار کاری آن در قسمت اکسیژن 20 با ر و در قسمت گاز آن 4 بار میباشد و هیچ فلش بکی در این این مقدار فشار را ندارد 

Scroll to Top