فلش بک هوا برش

فلش بک هوا برش

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع فلش بک هوا برش در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این محصول ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم 

چرا فلش بک هوا برش لازم است :

برگشت شعله با سرعت بسیار زیاد اتفاق می افتد . این زمان آنقدر کوتاه است که فرصت لازم جهت بستن شیر گاز ( بصورت دستی ) جهت جلوگیری از بروز خسارات امکان پذیر نمی باشد , بنابراین لازم است تا مانع جهت گیری از باز گشت شعله در مسیر هر دو شیلنگ گاز در تجهیزات جوشکاری , برشکاری و حرارتی قرار گیرد .برطبق مقررات ایمنی و بهداشت شغلی لازم است تا چهار فلش بک هوا برش در هر دو سر شیلنگها قرار گیرد , استفاده از شیر یکطرفه ( شیر اطمینان ) به تنهایی برای جلو گیری از برگشت شعله کافی نمی باشد .

علت برگشت شعله چیست :

بیشتر برگشت های شعله بعلت نقص در اتصال شیلنگ گاز , در نتیجه پوسیدگی و پارگی شیلنگ , کثیف شدن , حرارت بیش از حد , آسیب به هنگام جابجایی یا ذخیره یا عدم انجام درست دستورالعمل ها می باشد . افزایش ناگهانی فشار گاز در دو شیلنگ تامین کننده که در اثر مانع یا نقص تجهیزات در یکی از شیلنگها  ممکن است باعث دمیده شدن شعله بداخل هریک از شیلنگهای گاز که تحت فشار کمتری است بشود .

 

بعضی از دلایل فلش بک ( برگشت ) شعله:

 

  1. اشتباه در باز کردن شیر گاز به هنگام شروع کار
  2. تمیز نبودن شیلنگ قبل از استفاده
  3. انسداد و یا پارگی , کوچکتر بودن یا بزرگتر بودن نوک شیلنگ
  4. رفتگی متعلقات برش کاری یا متعلقات حرارت دهی
  5. عبور چرخ یا ماشین از روی شیلنگ هوا گاز به هنگام کار جوش یا برش کاری
  6. احتمال فلش بک هوابرش به علت بلند بودن طول شیلنگ ونا مناسب
  7. برگشت یا افتادن سر پیک جوشکاری و برشکاری به هنگام کار برروی شیلنگ
  8. استفاده از سرپیک جوش وبرش نا مرغوب برای کار های برشکاری و جوش کاری

 

لیست فلش بک هوا برش موجود در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان :

 

فلش بک هوا برش موریس تایوان

 

 

 

 توضیحات فنی فلش بک هوا برش موریس تایوان :

1 فلش بک پشت تورچی مدل : 1/4 RA - 188
2 فلش بک پشت تورچی مدل : 3/8 LGB - 188 
3 فلش بک دو سر شیلنگ مدل : R - 388
4 فلش بک دوسر شیلنگ مدل : L - 388
5 فلش بک رگلاتوری مدل : LGB - 688
6 فلش بک رگلاتوری مدل : RA - 688

فلش بک هوا برش ایلدیز ترکیه   

 

 

 

 

 

مشخصات فنی فلش بک هوا برش ایلدیز ترکیه :

 1 فلش بک اکسیژن وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 10 بار                     
 2 فلش بک گاز وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 1/5 بار
 3 فلش بک گاز پشت دسته قطر مهره چپ گرد 3/8 اینچ و فشار 1/5 بار
 4 فلش بک اکسیژن پشت دسته قطر مهره 1/4 اینچ و فشار 10 بار
 5 فلش بک اکسیژن مانومتر قطر مهره 3/8 اینچ و فشار 10 بار
 6 فلش بک گاز مانومتر قطر مهره چپگرد 3/8 اینچ و فشار 1/5 بار
 7 قطع کن گاز مناسب برای جوشکاری

فلش بک هوا برش ACE ایتالیا 

 

 

 

توضیحات فنی فلش بک هوا برش ACE ایتالیا :

1 فلش بک اکسیژن وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 10 بار 
2 فلش بک گاز وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 1/5 بار
3 فلش بک گاز پشت دسته قطر مهره چپ گرد 3/8 اینچ و فشار 1/5 بار
4 فلش بک اکسیژن پشت دسته قطر مهره 1/4 اینچ و فشار 10 بار
5 فلش بک اکسیژن مانومتر قطر مهره 3/8 اینچ و فشار 10 بار
6 فلش بک گاز مانومتر قطر مهره چپگرد 3/8 اینچ و فشار 1/5 بار

فلش بک هوا برش ویت آلمان 

 

 

 

توضیحات فنی فلش بک هوا برش ویت آلمان :

1 فلش بک اکسیژن وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 20 بار 
2 فلش بک گاز وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 4 بار
3 فلش بک گاز پشت دسته قطر مهره چپ گرد 3/8 اینچ و فشار 4 بار
4 فلش بک اکسیژن پشت دسته قطر مهره 1/4 اینچ و فشار 20 بار
5 فلش بک اکسیژن مانومتر قطر مهره 3/8 اینچ و فشار 20 بار
6 فلش بک گاز مانومتر قطر مهره چپگرد 3/8 اینچ و فشار 4 بار

فلش بک هوا برش ایرانی   

 

 

 

 

 

توضیحات فنی فلش بک هوا برش ایرانی :

1 فلش بک اکسیژن وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 10 بار
2 فلش بک گاز وسط شیلنگ قطر ورودی و خروجی 6 میلیمتر و 1/5 بار
3 فلش بک گاز پشت دسته قطر مهره چپ گرد 3/8 اینچ و فشار 1/5 بار
4 فلش بک اکسیژن پشت دسته قطر مهره 1/4 اینچ و فشار 10 بار

 

Scroll to Top