شیر کپسول BBB ایرانی

شیر کپسول BBB ایرانی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول BBB ایرانی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

مقدمه :

 شیر کپسول BBB ایرانی با توجه به برند هایی که در بازار موجود است در رده بهترین شیر کپسول در بازار ایران می باشد ، این موضوع بنابه سئوالات ما مشتریان میباشد . شیر کپسول در درجه اول بگوییم که برای کپسول های صنعتی که حاوی گاز اکسیژن برای مصرف بیمارستان پزشکی و همچنین صنعتی در قسمت جوشکاری می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد. شیر کپسول  ایرانی نسبت به سایر برندها از قیمت بهتری برخوردار می باشد.

انواع شیر کپسول BBB ایرانی موجود درفروشگاه توسعه صنعت ایرانیان :

yesشیر کپسول BBB ایرانی

 گاز اکسیژن :شیر کپسول BBB ایرانی اکسیژن

رزوه ورودی W28.8-DIN477
رزوه خروجی W21.8-DIN477
جنس برنجی
حداکثر فشار کاری 250بار
تعداد هر کارتون 25

 

 

 

yesشیر کپسول BBB ایرانی

شیر کپسول BBB ایرانی CO2  CO2 گاز  :

رزوه ورودی W28.8-DIN477
رزوه خروجی W21.8-DIN477
جنس برنجی
حداکثر فشار کاری 170 بار
تعداد هر کارتون 25

 

 

 

yesشیر کپسول BBB ایرانی 

 گاز استیلن :شیر کپسول BBB ایرانی استیلن

رزوه ورودی T28.8-DIN477
رزوه خروجی T21.8-DIN477
جنس برنجی
حداکثر فشار کاری 60 بار
تعداد هر کارتون 25

 

Scroll to Top