شیر کپسول

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع شیر کپسول در مدلهای برنجی برای گاز های خنثی و استیل برای گازهای خورنده و نمایندگی شیر کپسول BBB ژاپن در ایران ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

شیر کپسول 

شیر کپسول  

شیرکپسول وسیله ای است بسیار کاربردی که میتواند فشار بشیار زیاد داخل کپسول ( سیلندر ) را کنترول کردن و به راحتی با فشار مناسب به رگلاتور تقلیل فشار انتقال دهد 

شیر کپسول به چند دسته تقسیم میشود 

شیر کپسول بر اساس گازی که داخل کپسول قرار میگیرند طبقه بندی میشود این شیر کپسولها دارای  دو مدل شیر کپسول راست گرد و  شیر کپسول چپ گرد می باشند لازم بذکر است شیر کپسول در مدلهای توپیچ راست و توپیچ چپ نیز از زمره این شیرها میباشد که بسیار کم مصرف است 

 

 • شیر راست گرد (Right Handed) :

این شیرها مخصوص گازهای INERT یعنی خنثی می باشد .

 • شیر چپ گرد (Left Handed) :

این شیر مخصوص گازهای FULL یعنی آتش زا  می باشد .

 

مدلهای مخلف شیر کپسول مخصوص گازهای مختلف 

 1. شیر کپسول گازاکسیژن 
 2. شیر کپسول گاز CO2
 3. شیر کپسول برنجی تو پیچ راست
 4. شیر کپسول برنجی تو پیچ چپ 
 5. شیر کپسول گازاستیلن 
 6. شیر کپسول استیلن
 7. شیر کپسول استیل تو پیچ چپ
 8. شیر کپسول استیل تو پیچ راست

ساختار شیر کپسول

شیر کپسول 66349063

توضیحات فنی در مورد انواع شیر کپسول برای گاز های طبی , صنعتی و آزمایشگاهی 

شیر کپسول گازاکسیژن 
شیر کپسول گاز اکسیژن

شیر کپسول اکسیژن از فلکه , یک بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 250 بار تست می شود و بر روی کپسول های 5 لیتری , کسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری وکپسول 50 لیتری قرار می گیرد  

نکته enlightened:

از این مدل در شیر کپسول مخصوص گاز اکسیژن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع در اکسیژن می باشد.

 •  جنس : برنجی
 •  رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 •  فشار کاری : 250 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول گاز CO2

شیر کپسول گاز CO2

شیر کپسول CO2 از فلکه , بدنه , شفت ونافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 170 بار تست می شود و بر روی کپسول 5 لیتری , کپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری قرار می گیرد 

نکته enlightened:

شیر کپسول CO2 دارای سوپاپ اطمینان می باشد. در شیر برای جلوگیری از خطرات احتمالی سوپاپی تعبیه شده است که در صورت فشار بیش از حد باعث عمل کردن سوپاپ شیر خواهد گردید.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 170 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بیشتر مواقع برای کپسول 50 لیتری گاز هلیوم قرار می گیرد

نکته enlightened:

از این مدل در شیر کپسول برای  گاز نیتروژن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز نیتروژن می باشد.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول برنجی تو پیچ چپ 

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که برروی کپسول 5 لیتریکپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری استفاده می گردد .

نکته enlightened:

از این مدل شیر کپسول برای  گاز های آتش زا ( FULL ) استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گازهای آتش زا می باشد.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول گازاستیلن 

شیر کپسول گاز استیلن

شیر کپسول استیلن از یک شفت آچار خور و یک بدنه برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 60 بار تست می شود که برروی کپسول های 7 پوندی و 12 پوندی قرار می گیرد و مخصوص گازهای آتش زای استیلن می باشد .

نکته enlightened:

از این مدل  شیر کپسول برای  گاز استیلن استفاده میشود. در نظر داشته باشید که غیرقابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد وفقط مخصوص گاز استیلن می باشد.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : ایران شیر، BBB ژاپن ، ایرانی و چینی، کسولد ترک

شیر کپسول استیلن

شیر کپسول استیل

شیر کپسول استیل از یک فلکه استیل ویک بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی  وفولادی برای گازهای خورنده و غیره استفاده می شود

نکته enlightened:

از این مدل در شیر کپسول برای  گازهای خورنده استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز خورنده می باشد.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : وارداتی

شیر کپسول استیل تو پیچ چپ

شیرکپسول استیل توپیچ چپ

شیر کپسول توپیچ چپ استیل ازیک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی و فولادی برای انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی خورنده و غیر خورنده که بسیار آتش زا ( FULL ) هستند استفاده می شود

نکته enlightened:

از این مدل شیر کپسول برای  گاز آتش زا ( FULL ) استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گازهای آتش زا می باشد.

 • جنس : برنجی
 •  رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 •  فشار کاری : 300 بار
 •  برندها : وارداتیشیر 

کپسول استیل تو پیچ راست

شیر کپسول استیل توپیچ راست

شیر کپسول توپیچ راست از یک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که می توان از این شیر کپسول برای گازهای ( INERT ) در موارد مصرف صنعتی و آزمایشگاهی که در مجاورت روطوبت می باشند استفاده کرد که این مدل شیر ها را باید برروی کپسول های آلومینیومی استفاده می کنند

نکته enlightened:

از این مدل شیر کپسول برای  گازهای خنثی  استفاده میشود. در نظر داشته باشید که قابل استفاده در برخی گازهای دیگر می باشد ولی استاندارد این موضوع مخصوص گاز خنثی می باشد.

 • جنس : برنجی
 • رزوه ورودی و خروجی : DIN477
 • فشار کاری : 300 بار
 • برندها : وارداتی

برندهای سازنده شیر کپسول

برندهای متفاوتی در بازار ایران در حال فروش شیر کپسول می باشند که هر کدام برای انوع گازهای خود مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله این برندها که مجموعه توسعه صنعت ایرانیان در حال فعالیت می باشد به ترتیب زیر میباشد

 

 • شیر کپسول ایران شیر
 • شیر کپسول BBB ایرانی
 • شیر کپسول BBB ژاپن
 • شیر کپسول چینی
 • شیر کپسول کسولد ترکیه

 

توجه داشته باشید شیر کپسول BBB به دلیل محبوبیت دارای مدل های ایرانی و چینی در بازار ایران می باشد.

چگونگی خراب شدن شیر کپسول 

قابل توجه مشتریان عزیز یکی از بزرگترین علت خراب شدن شیر کپسول نبستن درست رگلاتور بروی کپسول میباشد که این عمل باعث میشود که شیر کپسول رزوه خودرا ازدست دهد و اپراتور را مجبور به هدیده کردن شیر کپسول میکند که این عمل باعث از بین رفتن به مرور  شیر کپسول میشود 

نکته enlightened : 

هنگام بستن رگلاتور دقت کنید که رزوها دقیق برروی هم باشند  

نحوه تعویض مغزی شیر کپسول 

 برای باز کردن و تعویض مغزی شیر کپسول یاید اول مهره و فنر برروی شیر کپسول را باز کرده به سر شفت داخل شیر کپسول برسید به مهره بزرگی که بصورت شش گوش را کامل باز کرده و شفت و نافی شیر را در آورده و تعویض کنید لازم بذکر است که شفت و نافی هر شیر باهم متفاوت است 

نحوه انبار کردن شیر کپسول 

 1. کارتون شیر کپسول را بر روی زمین قرار ندهید و حتما برروی پالت چوبی بگذارید
 2. از قرار دادن مقابل حرارت نور خورشید جدا خوداری کنید 
 3. چون جنس شیر کپسول از برنج میباشد این فلز نسبت به رطوبت واکنش نشان میدهد لذا نباید آنرا در محلی که رطوبت دارد قرار دهید

نکته enlightened :

تمامی شیر کپسولی که فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان خدمت مشتریان ارائه میدهد داخل کارتون بوده و تمام وارد لازم برای نگهداری شیر کپسول راارائه داده است 

نحوه فروش شیر کپسول 

محصولات جوشکاری  و برشکاری بسیار تحت تاثیر نوسانات قیمت قرار گرفته اند که شیر کپسول نیز از این قائده مثتثنی نمی باشد. مشتریان محترم برای اطلاع از قیمت شیر کپسول می توانید از ارتباط با فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان مطلع شوید .

توجه smiley:

لازم به ذکر است که در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تمامی لوازم داخل شیر کپسول اعم از شفت , نافی و فلکه کپسول بطور جداگانه موجود میباشد

برای خرید انواع شیر کپسول و دریافت قیمت مناسب می توانید کارشناسان در این  زمینه مشاوره مناسبی را به مشتریان عزیز ارائه دهید smiley

صفحات مرتبط

شیر کپسول ایران شیر

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول ایران شیر برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان

شیر کپسول BBB ایرانی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول BBB ایرانی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به

شیر کپسول BBB ژاپنی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول BBB ژاپنی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان

شیر کپسول چینی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول چینی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می

شیر کپسول گاز پرسی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع شیر کپسول برای گاز های اکسیژن , استیلن , متان , کلر , آمونیاک و کپسول گاز خانگی 11 کیلویی پرسی و بوتان ابتدا توضیحاتی را در مورد این

شیر کپسول گاز بوتان

شیر کپسول گاز بوتان این مدل شیر کپسول بروی کپسول ها ی 11 کیلویی , 50 کیلویی نصب میشوند شیر کپسول گاز بوتان کاملا ساخت داخل بوده و هیچ نمونه خارجی در ایران

Scroll to Top