شیر کپسول

شیر کپسول 

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع شیر کپسول در مدلهای برنجی برای گاز های خنثی و استیل برای گازهای خورنده و نمایندگی شیر کپسول BBB ژاپن در ایران ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

شیر کپسول چیست :

شیرکپسول وسیله ای است بسیار کاربردی که میتواند فشار بشیار زیاد داخل کپسول ( سیلندر ) را کنترول کردن و به راحتی با فشار مناسب به رگلاتور تقلیل فشار انتقال دهد 

شیر کپسول به چند دسته تقسیم میشود :

شیر کپسول بر اساس گازی که داخل کپسول قرار میگیرند طبقه بندی میشود این شیر کپسولها دارای  دو مدل شیر کپسول راست گرد و  شیر کپسول چپ گرد می باشند لازم بذکر است شیر کپسول در مدلهای توپیچ راست و توپیچ چپ نیز از زمره این شیرها میباشد که بسیار کم مصرف است 

  • شیر راست گرد (Right Handed) : این شیرها مخصوص گازهای INERT یعنی خنثی می باشد .
  • شیر چپ گرد (Left Handed) : این شیر مخصوص گازهای FULL یعنی آتش زا  می باشد .

توضیحات فنی در مورد انواع شیر کپسول :

شیر کپسول

گازاکسیژن : شیر کپسول گاز اکسیژن

شیر کپسول اکسیژن از فلکه , یک بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 250 بار تست می شود و بر روی کپسول های 5 لیتری , 10 لیتری , 20 لیتری , 40 لیتری و 50 لیتری قرار می گیرد  

 

 

 

 

 

 

 شیر کپسول

گاز CO2 :شیر کپسول گاز CO2

شیر کپسول CO2 از فلکه , بدنه , شفت ونافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 170 بار تست می شود و بر روی کپسول 5 لیتری , 10 لیتری , 20 لیتری , 40 لیتری و 50 لیتری قرار می گیرد 

 

 

 

 

شیر کپسول

برنجی تو پیچ راست :شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بیشتر مواقع برای کپسول 50 لیتری گاز هلیوم قرار می گیرد

 

 

 

 

شیر کپسول

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ

برنجی تو پیچ چپ :

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که برروی کپسول 5 لیتریکپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری مخصوص گاز های آتش زا  ( FULL ) استفاده می گردد .

 

 

 

 

شیر کپسول

 گازاستیلن :شیر کپسول گاز استیلن

شیر کپسول استیلن از یک شفت آچار خور و یک بدنه برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 60 بار تست می شود که برروی کپسول های 7 پوندی و 12 پوندی قرار می گیرد و مخصوص گازهای آتش زای استیلن می باشد .

 

 

 

 

 

شیر کپسول

استیلن :شیر کپسول استیل

شیر کپسول استیل از یک فلکه استیل ویک بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی  وفولادی برای گازهای خورنده و غیره استفاده می شود

 

 

 

 

شیر کپسول

استیل تو پیچ چپ :شیرکپسول استیل توپیچ چپ

شیر کپسول توپیچ چپ استیل ازیک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی و فولادی برای انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی خورنده و غیر خورنده که بسیار آتش زا ( FULL ) هستند استفاده می شود

 

 

 

شیر کپسول

استیل تو پیچ راست :شیر کپسول استیل توپیچ راست

شیر کپسول توپیچ راست از یک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که می توان از این شیر کپسول برای گازهای ( INERT ) در موارد مصرف صنعتی و آزمایشگاهی که در مجاورت روطوبت می باشند استفاده کرد که این مدل شیر ها را باید برروی کپسول های آلومینیومی استفاده می کنند

 

 

 

 

توجه :

لازم به ذکر است که در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تمامی لوازم داخل شیر کپسول اعم از شفت , نافی و فلکه کپسول بطور جداگانه موجود میباشد

 

صفحات مرتبط

شیر کپسول ایران شیر

شیر کپسول ایران شیر توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول ایران شیر برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده

شیر کپسول BBB ایرانی

شیر کپسول BBB ایرانی توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول BBB ایرانی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه

شیر کپسول BBB ژاپنی

شیر کپسول BBB ژاپنی توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول BBB ژاپنی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده

شیر کپسول چینی

شیر کپسول چینی توسعه صنعت ایرانیان فروشنده شیر کپسول چینی برای گاز های اکسیژن , استیلن ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که

شیر کپسول گاز پرسی

شیر کپسول گاز پرسی این مدل شیر کپسول بروی کپسول ها ی 11 کیلویی , 50 کیلویی نصب میشوند شیر کپسول گاز پرسی کاملا ساخت داخل بوده و هیچ نمونه خارجی در ایران ندارد لازم بذکر

شیر کپسول گاز بوتان

شیر کپسول گاز بوتان این مدل شیر کپسول بروی کپسول ها ی 11 کیلویی , 50 کیلویی نصب میشوند شیر کپسول گاز بوتان کاملا ساخت داخل بوده و هیچ نمونه خارجی در ایران ندارد

Scroll to Top