شیر کپسول

شیر کپسول 

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع شیر کپسول در مدلهای برنجی برای گاز های خنثی و استیل برای گازهای خورنده و نمایندگی شیر کپسول BBB ژاپن در ایران ابتدا توضیحاتی را در مورد این وسیله کاربردی در صنعت گاز ارائه کرده است که در ادامه به ان می پردازیم

توضیحات فنی در مورد انواع شیر کپسول :

  • شیر کپسول اکسیژن

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول اکسیژن از فلکه , یک بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 250 بار تست می شود و بر روی کپسول های 5 لیتری , 10 لیتری , 20 لیتری , 40 لیتری و 50 لیتری قرار می گیرد  

  •  شیر کپسول CO2

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول CO2 از فلکه , بدنه , شفت ونافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 170 بار تست می شود و بر روی کپسول 5 لیتری , 10 لیتری , 20 لیتری , 40 لیتری و 50 لیتری قرار می گیرد

  • شیر کپسول برنجی تو پیچ راست

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول برنجی تو پیچ راست از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بیشتر مواقع برای کپسول 50 لیتری گاز هلیوم قرار می گیرد

  • شیر کپسول برنجی تو پیچ چپ

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول برنجی توپیچ چپ از فلکه , بدنه , شفت و نافی برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که برروی کپسول 5 لیتریکپسول 10 لیتری , کپسول 20 لیتری , کپسول 40 لیتری و کپسول 50 لیتری مخصوص گاز های آتش زا  ( FULL ) استفاده می گردد .

  • شیر کپسول استیلن

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول استیلن از یک شفت آچار خور و یک بدنه برنجی تشکیل شده است که فشار کاری آن تا 60 بار تست می شود که برروی کپسول های 7 پوندی و 12 پوندی قرار می گیرد و مخصوص گازهای آتش زای استیلن می باشد .

  • شیر کپسول استیلن

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول استیل از یک فلکه استیل ویک بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی  وفولادی برای گازهای خورنده و غیره استفاده می شود

  • شیر کپسول استیل تو پیچ چپ

 

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول توپیچ چپ استیل ازیک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که بر روی کپسول های آلومینیومی و فولادی برای انواع گازهای صنعتی و آزمایشگاهی خورنده و غیر خورنده که بسیار آتش زا ( FULL ) هستند استفاده می شود

  • شیر کپسول استیل تو پیچ راست

 

 

 

 

توضیحات :

شیر کپسول توپیچ راست از یک فلکه , بدنه , شفت و نافی استیل تشکیل شده است که فشار کاری آن 200 تا 300 بار تست می شود که می توان از این شیر کپسول برای گازهای ( INERT ) در موارد مصرف صنعتی و آزمایشگاهی که در مجاورت روطوبت می باشند استفاده کرد که این مدل شیر ها را باید برروی کپسول های آلومینیومی استفاده می کنند

 

توجه :

لازم به ذکر است که در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تمامی لوازم داخل شیر کپسول اعم از شفت , نافی و فلکه کپسول بطور جداگانه موجود میباشد

 

صفحات مرتبط

شیر کپسول ایران شیر

شیر کپسول ایران شیر

شیر کپسول BBB ایرانی

شیر کپسول BBB ایرانی

شیر کپسول BBB ژاپنی

شیر کپسول BBB ژاپنی

شیر کپسول چینی

شیر کپسول چینی

شیر کپسول گاز پرسی

شیر کپسول گاز پرسی

شیر کپسول گاز بوتان

شیر کپسول گاز بوتان

Scroll to Top