نازل برشکاری

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع نازل های برشکاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این قطعه از سر پیک برش ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم

توضیحات فنی در مورد نازل برشکاری :

یکی از قسمتهای اصلی سرپیک برش و سر پیک جوش نازل برشکاری آن میباشد که هرکدام به نوبه خود عملی را انجام میدهد که در مورد آن توضیح میدهیم کلاهک مسی نازل برشکاری عمل قبل حرارت بالا را دارد که باعث ذوب شودن فلز را برعهده دارد ولی در قسمت دوم سوزن نازل برشکاری عمل میکس اکسیژن و گاز انتقال ان به سمت کلاهک مسی نازل برشکاری وعمل برش و جوش دادن فلزرا برعهده میگیرد بطور کلی نازل برشکاری های مختلفی در بازار موجود می باشد که این مجموعه چند مدل از این نازل برشکاری ها را با ضخامت برش آنها به شما معرفی می نماید

 

نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 • نازل برشکاری سایز 00 ضخامت برش 3 - 5

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 0 ضخامت برش 5 - 10            

 

 

 • نازل برشکاری سایز 1 ضخامت برش 10 - 15

 

 

 • نازل برشکاریپ سایز 2 ضخامت برش 15 - 30

 

 

 • نازل برشکاری سایز 3 ضخامت برش 30 - 4

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز4 ضخامت برش 40 - 50

 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 5 ضخامت برش 50 - 100

 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز6 ضخامت برش 100 - 150 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 7 ضخامت برش 150 - 250 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 8 ضخامت برش 250 - 300

 

 

 

 

 

نازل برشکاری ACE ایتالیا

 

 • نازل برشکاری مدل U00274 قطر برش 3 - 10 سایز 1/2 معادل سایز 1/32 

 

 • نازل برشکاری مدل U05274   قطر برش 10 - 25 سایز 3 معادل سایز 3/64

 

 • نازل برشکاری مدل U00374 قطر برش 25 - 75 سایز 8 معادل سایز 1/16  

 

 

 • نازل برشکاری مدل U05374 قطر برش 75 - 125 سایز 15 معادل سایز 5/64 

 

 • نازل برشکاری مدل U00474 قطر برش 125 - 175 سایز 20 معادل سایز 3/32

 

 • نازل برشکاری مدل U05764 قطر برش 175 - 225 سایز 25 معادل سایز 1/8 

 

 

نازل برشکاری  موریس تایوان

 

 • نازل برشکاری سایز 1/32 موریس تایوان ضخامت برش 3 - 6 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 3/64 موریس تایوان ضخامت برش 6 - 1  

 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 1/16 موریس تایوان ضخامت برش 10

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 5/64 موریس تایوان ضخامت برش 70 - 100 

 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 3/32 موریس تایوان ضخامت برش 90 - 15 

 

 

 

 

 • نازل برشکاری سایز 1/8 موریس تایوان ضخامت برش 150 - 250  

 

 

 

 

توجه:

کلیه نازل برشکاری هایی که در صورت فوق آمده است ضخامت برش آن بر حسب میلی متر می باشد . قابل توجه همکاران محترم در این مجموعه نازل برشکاری های دیگر با برند های مختلف موجود می باشد 

Scroll to Top