نازل برشکاری

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع نازل های برشکاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این قطعه از سر پیک برش ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم

توضیحات فنی در مورد نازل برشکاری :

یکی از قسمتهای اصلی سرپیک برش و سر پیک جوش نازل برشکاری آن میباشد که هرکدام به نوبه خود عملی را انجام میدهد که در مورد آن توضیح میدهیم کلاهک مسی نازل برشکاری عمل قبل حرارت بالا را دارد که باعث ذوب شودن فلز را برعهده دارد ولی در قسمت دوم سوزن نازل برشکاری عمل میکس اکسیژن و گاز انتقال ان به سمت کلاهک مسی نازل برشکاری وعمل برش و جوش دادن فلزرا برعهده میگیرد بطور کلی نازل برشکاری های مختلفی در بازار موجود می باشد که این مجموعه چند مدل از این نازل برشکاری ها را با ضخامت برش آنها به شما معرفی می نماید

نازل برشکاری

کوئیکه ژاپن :

نازل برشکاری سایز 00 ضخامت برش 3 - 5نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

نازل برشکاری سایز 0 ضخامت برش 5 - 10             نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

نازل برشکاری سایز 1 ضخامت برش 10 - 15 نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

نازل برشکاریپ سایز 2 ضخامت برش 15 - 30 نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

نازل برشکاری سایز 3 ضخامت برش 30 - 40نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

نازل برشکاری سایز4 ضخامت برش 40 - 50 نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

 

 

نازل برشکاری سایز 5 ضخامت برش 50 - 100نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

 

نازل برشکاری سایز6 ضخامت برش 100 - 150  نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

نازل برشکاری سایز 7 ضخامت برش 150 - 250  نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

نازل برشکاری سایز 8 ضخامت برش 250 - 300نازل برشکاری کوئیکه ژاپن

 

 

 

 

 

نازل برشکاری

ACE ایتالیا :

نازل برشکاری مدل U00274 قطر برش 3 - 10 سایز 1/2 معادل سایز 1/32  نازل برشکاری ACE ایتالیا

نازل برشکاری مدل U05274   قطر برش 10 - 25 سایز 3 معادل سایز 3/64 نازل برشکاری ACE ایتالیا

 

نازل برشکاری مدل U00374 قطر برش 25 - 75 سایز 8 معادل سایز 1/16   نازل برشکاری ACE ایتالیا

 

نازل برشکاری مدل U05374 قطر برش 75 - 125 سایز 15 معادل سایز 5/64  نازل برشکاری ACE ایتالیا

 

نازل برشکاری مدل U00474 قطر برش 125 - 175 سایز 20 معادل سایز 3/32 نازل برشکاری ACE ایتالیا

نازل برشکاری مدل U05764 قطر برش 175 - 225 سایز 25 معادل سایز 1/8  نازل برشکاری ACE ایتالیا

 

نازل برشکاری 

موریس تایوان :

نازل برشکاری سایز 1/32 موریس تایوان ضخامت برش 3 - 6  نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

نازل برشکاری سایز 3/64 موریس تایوان ضخامت برش 6 - 1   نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

 

نازل برشکاری سایز 1/16 موریس تایوان ضخامت برش 10 نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

 

 

نازل برشکاری سایز 5/64 موریس تایوان ضخامت برش 70 - 100  نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

 

نازل برشکاری سایز 3/32 موریس تایوان ضخامت برش 90 - 15  نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

 

نازل برشکاری سایز 1/8 موریس تایوان ضخامت برش 150 - 250   نازل برشکاری موریس تایوان

 

 

 

 

نازل برشکاری 

توجه:

کلیه نازل برشکاری هایی که در صورت فوق آمده است ضخامت برش آن بر حسب میلی متر می باشد . قابل توجه همکاران محترم در این مجموعه نازل برشکاری های دیگر با برند های مختلف موجود می باشد 

Scroll to Top