رگلاتور هریس انواع گوناگون دارد که با توجه به کاربرد آن مصارف گوناگون دقت زیادی لازم دارد بطور مثال : انواع رگلاتور هریس  رگلاتور یکی از تجهیزات برش هوا گاز می باشد که به کپسول ها ی هوا و گاز متصل می گردد و میزان فشار را برای کپسول در مسیر ورودی و خروجی نمایش می […]