بول ماشین

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاه بول ماشین در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه برش کاری ارائه کرده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت

مقدمه  :

این دستگاه به نام برش گرم برای لوله مورد استفاده قرار میگیرد که از مدل هوا برش دستی دقیق تر می باشد چون در مدل دستی برش بصورت غیر استاندارد بوده ولی برش بول این دستگاه قابلیت برش استاندارد ودقیق را دارد واز این دستگاه برای کونیک کردن لوله استفاده می شود که بصورت دو زنجیر و تک زنجیر در این فروشگاه موجود می باشد

دستگاه برش لوله بول ماشین :

دستگاه برش لوله بول ماشین که اندازه قطر لوله مورد استفاده قرار می گیرد بول تک زنجیر از 4 اینچ تا 24 اینچ را با دقت بالا بدون لرزش برش انجام می دهد ولی در هوا برش صاف ودقیق برش نمی دهد دست لرزش بوجود می آورد  . بول دو زنجبر از 40 اینچ تا 45 اینچ  را با دقت بالا وبدون لرزش برش میدهد . بول سه زنجیر با اضافه کردن یک زنجیر اضافه که مانند زنجیر تا 70 اینچ لوله را با دقت بالا بدون لرزش برش می دهد  . بول ها دارای یک عدد زنجیر  فابریک شیلنگ هوا گاز ترمینال تقسیم گاز نازل برش چرخ دنده و چرخ حرکت لوله تشکیل می شود .

بول ماشین بول تک زنجیر  بول ماشین بول تک زنجیر

 

 

 

 

 

 

بول ماشین دو زنجیر  بول ماشین دو زنجیر

 

 

 

 

 

 

توضحات کلی و فنی بول ماشین :

ابعاد(mm) 420 + 280 + 450
ولتاژ 220
ضخامت برش (mm) 5 -500
سرعت برش (mm) دستی
حداقل قطر لوله قابل برش (mm) 100
وزن (کیلوگرم ) 10.5

نکته :

در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان زنجیر یدک دستگاه بول ماشین موجود می باشد

زنجیر بول ماشین  زنجیر بول ماشین

تعداد دانه زنجیر بول ماشین 84 عدد
متراژ زنجیر بول ماشین 2 متر و 40 سانتیمتر

 

 

 

 

ضمنا :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تعمیرات انواع دستگاه بول (bevel) در مدلهای تک زنجیر , دو زنجیر و سه زنجیر را برعهده میگیرد

Scroll to Top