بول (bevel) و برش ریلی

دستگاه بول ماشین و برش ریلی

توصعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع برش ریلی تک فک , دو فک و دستگاه بول ماشین تک زنجیر , دو زنجیر , سه زنجیر  در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاهای برش کاری ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم

دستگاه برش لوله بول ماشین :

دستگاه برش لوله بول ماشین که اندازه قطر لوله مورد استفاده قرار می گیرد بول تک زنجیر از 4 اینچ تا 24 اینچ را با دقت بالا بدون لرزش برش انجام می دهد ولی در هوا برش صاف ودقیق برش نمی دهد دست لرزش بوجود می آورد  . بول دو زنجبر از 40 اینچ تا 45 اینچ  را با دقت بالا وبدون لرزش برش میدهد . بول سه زنجیر با اضافه کردن یک زنجیر اضافه که مانند زنجیر تا 70 اینچ لوله را با دقت بالا بدون لرزش برش می دهد  . بول ها دارای یک عدد زنجیر  فابریک شیلنگ هوا گاز ترمینال تقسیم گاز نازل برش چرخ دنده و چرخ حرکت لوله تشکیل می شود .

 

دستگاه بول تک زنجیر   

 

 

 

 

 

 

دستگاه  بول دو زنجیر 

 

 

 

 

 

نکته :

این مدل برش بمنظور برش لوله ساخته شوده که می تواند لوله را بسیار تمیز تر از نوع دستی آن برش دهد وحتی آنرا کونیک کند

دستگاه برش ریلی :

برش ریلی دستگاهی است اتوماتیک که بصورت پرتابل قابل حمل می باشد این دستگاه مجهز به صلیبی بمنظور گردبری با پرگار مخصوص جهت تولید دیسگ وفلنچ و مصارف دیگر می باشد این دستگاه چون حرکت دورانی و بدون لرزش و پایدار مناسب در هنگام حرکت دارا است و برای مصارف بسیاری قابل استفاده می باشد که بصورت تک فک و دو فک مورد استفاده صنعتگران محترم قرار میگیرد

 

دستگاه برش ریلی تک فک 

 

 

 

 

 

دستگاه برش ریلی دو فک 

 

 

 

 

نکته :

بسیاری از ورق هایی که در بعضی از کارخانه ها آورده می شود را نمی توان با سر پیک ویا دستگاهی گیوتین وبرش ورق برید به همین علت از برش ریلی استفاده می کنند

ضمنا :

توسعه صنعت ایرانیان وارد کننده انواع دستگاه بول وبرش ریلی می باشد

صفحات مرتبط

برش ریلی

برش ریلی توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع برش ریلی تک فک و دو فک در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه برش کاری ارائه کرده است که در ادامه به آن می

بول (bevel)

بول ماشین توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع دستگاه بول ماشین در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این دستگاه برش کاری ارائه کرده است که در ادامه به آن خواهیم

Scroll to Top