گاز متان ( CH4 )

گاز متان ( CH4 )

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده گازهای صنعتی , آزمایشگاهی در مرحله اول توضیحاتی را در مورد گاز متان ( CH4 )  و موارد مصرف این گاز ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم

مقدمه :

متان (به انگلیسی: Methane) با فرمول مولکولی CH۴ یک گاز گلخانه‌ای است و به عنوان سوخت بکار می‌رود. متان ساده‌ترین آلکان است. ماده اصلی گاز طبیعی است m از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مردابی تشکیل می‌شود. این گاز به خاطر توانایی جذب گرما به مقدار فراوان اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به کربن دی‌اکسید دارد. امّا به این خاطر که مقدار آن در هواکره کمتر از کربن دی‌اکسید است، کربن دی اکسید را عامل اصلی اثر گلخانه‌ای می‌دانیم. یکی از تلاش‌هایی که پیرامون کنترل گرم شدن زمین می‌شود، تلاش برای تبدیل متان حاصل از فاضلاب‌ها یا مرداب‌ها به گاز کربن دی‌اکسید است. گاز متان سبب اماس و باد کردن ویا ترکیدن اجساد مرده می‌شود.

ویژگی گاز متان ( CH4 ) :

در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو و بی‌رنگ و نافذتر و سبک‌تر از هوا است و اولین ترکیب سلسله هیدروکربن‌های اشباع شده به شمار می رود. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب‌ها حاصل می‌شود، به همین جهت آن را «گاز مرداب» نیز می‌نامند.

نحوه تولید گاز متان ( CH4 ) :

منبع اصلی متان استخراج از ذخایر زیرزمینی معروف به حوزه های گاز طبیعی است. این گاز با دیگر سوخت های هیدروکربنی نیز مخلوط است , گاهی با هلیوم و نیتروژن نیز همراه است. به غیر از حوزه های گاز خیز ، یک روش جایگزین به دست آوردن متان از طریق بیوگاز تولید شده توسط تخمیر مواد آلی از جمله کود، لجن فاضلاب، زباله های شهری خوب (از جمله محل های دفن زباله)، و یا هر مواد خام زیست تخریب پذیر دیگر، تحت شرایط بی هوازی است.

یشترین مصرف متان به عنوان سوخت اتومبیل ژنراتور های برق و همچنین در صنعت و موارد آزمایشگاهی می باشد. گاز متان در مخلوط شده با آرگون، در شمارشگر گایگر و در آشکارساز در فلورسانس اشعه ایکس (XRF) به عنوان گاز اطفا کننده استفاده می شود در مخلوط با دیگر هیدروکربن ها، گاز متان به عنوان نقطه مرجع برای اندازه گیری PCI هیدروکربن و زغال سنگ استفاده می شود متان برای تولید برق بسیار مهم است و آن را به عنوان سوخت در توربین گاز و یا دیگ بخار به کار میبرند .

متان بصورت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود، و ادعا شده است که بیشتر از هرگازی ( سوخت های فسیلی مانند بنزین / بنزین و دیزل ) با محیط زیست سازگار تر است .

سایزهای رایج گاز متان ( CH4 ):
  1. کپسول 2 لیتری گاز متان ( CH4 )
  2. کپسول 5 لیتری گاز متان ( CH4 )
  3. کپسول 10 لیتری گاز متان ( CH4 )
  4. کپسول 20 لیتری گاز متان ( CH4 )
  5. کپسول 40 لیتری گاز متان ( CH4 )

 

Scroll to Top