استین بند چرمی جوشکاری

مشتریان عزیز دقت کنید در فعالیت های برشکاری , جوشکاری , تراشکاری , غیره باید به نکات ایمنی توجه بسیار شود توجه نکردن به این مهم  باعث بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می شود که نه تنها خسارت مالی بلکه ممکن است خسارت جانی نیز به همراه داشته باشد.

استین بند چرمی جوشکاری

استین بند چرمی جوشکاری

استین بند چرمی جوشکاری برای محافظت دست اپراتور در مقابل جوشکاری های سنگن وسبک  فعالیت دارند مورد استفاده قرار می گیرد. استین بند چرمی جوشکاری به دست و کتف را بصورت یکپارچه مورد پوشش قرار می دهد .

کاربرد آستین بند چرمی جوشکاری

  1. جلوگیری از ریزش جوش برروی دست و کتف
  2. محافظ انتقال حرارت اتنقال یافته به دست اپراتور جوشکاری 
  3. محافظت لباس از ریزش اکسید فلز یا پاتیل ذوب

توضیحات کلی استین بند چرمی جوشکاری

هر نوع جوشکاری یا انجام کاری نیاز به رعایت ایمنی مناسب با آن کار می باشد. استین بند چرمی جوشکاری وسیله ای بسیار مهمی میباشد که مورد استفاده درایمنی اپراتور در هنگام جوشکار خواهد داشت.

نکته :

 استین بند چرمی جوشکاری را می توان در قالب وسائل ایمنی در قسمت جوشکاری و برشکاری برای اپراتور اشاره نمود.

نحوه فروش آستین بند چرمی جوشکاری

 فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان  برای ارائه خدمات به مشتریان عزیز توانسته است تجهیزات مورد نیاز مشتریان جهت ایمنی فرد در هنگام جوشکاری را تامین نماید. آستین بند چرمی جوشکاری به ویژه یکی از تجهیزاتی می باشد که بعد از خرید  لوازم جوشکاری و برشکاری به آن نیاز پیدا خواهید کرد.

نکته :

مشتریان عزیز میتوانند برای خرید بهتر در مورد  استین بند چرمی جوشکاری با کارشناسان فروش فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تماس حاصل فرمائید

Scroll to Top