الکترود هیوندا

الکترود هیوندا 

توسعه صنعت ایرانیان

فروشده انواع الکترود و فیلر استیل با برند هیوندا در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این برند جوشکاری ارائه کرده که در ادامه به آن میپردازیم

مقدمه :

شرکت الکترود هیوندا کره از سال ۱۹۷۶ با هدف تولید ۱۰۰۰۰ تن در سال در تولید الکترود وسیم های جوشکاری شروع به فعالیت کرد وهم اکنون این شرکت در سئول کره مشغول به فعالیت می باشد برخی از محصولات الکترود این شرکت تولیدی در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان موجود می باشدکه از این قرار است

 

الکترود استیل هیوندا 308 :

   الکترود استیل هیوندا 308          قطر 2.5
   الکترود استیل هیوندا 308            قطر 3      
   الکترود استیل هیوندا 308            قطر 4
   الکترود استیل هیوندا 308            قطر 5

 

الکترود استیل هیوندا 309 :

   الکترود استیل هیوندا 309     قطر 2.5
   الکترود استیل هیوندا 309        قطر 3
   الکترود استیل هیوندا 309        قطر 4
   الکترود استیل هیوندا 309        قطر 5

 

الکترود استیل هیوندا  310 :

  الکترود استیل هیوندا 310     قطر 2.5
  الکترود استیل هیوندا 310        قطر 3
  الکترود استیل هیوندا 310        قطر 4
  الکترود استیل هیوندا 310        قطر 5

 

الکترود استیل هیوندا 316 :

   الکترود استیل هیوندا 316      قطر 2.5
   الکترود استیل هیوندا 316         قطر 3
   الکترود استیل هیوندا 316         قطر 4
   الکترود استیل هیوندا 316         قطر 5

 

الکترود فیلر استیل هیوندا

 

الکترود فیلراستیل هیوندا308  :

   الکترود فیلر استیل هیوندا 308        قطر 1
   الکترود فیلراستیل هیوندا308     قطر 1.2
   الکترود فیلراستیل هیوندا308     قطر 1.6
   الکترود فیلراستیل هیوندا308        قطر 2
   الکترود فیلراستیل هیوندا308     قطر 2.4
   الکترود فیلراستیل هیوندا308     قطر 3.2

 

الکترود فیلر استیل هیوندا 309 :

   الکترود فیلر استیل هیوندا 309        قطر 1
   الکترود فیلر استیل هیوندا 309     قطر 1.2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 309     قطر 1.6
   الکترود فیلر استیل هیوندا 309       قطر 2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 309     قطر 2.4

 

الکترود فیلر استیل هیوندا 310 : 

   الکترود فیلر استیل هیوندا 310      قطر 1
   الکترود فیلر استیل هیوندا 310    قطر 1.2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 310    قطر 1.6
   الکترود فیلر استیل هیوندا 310       قطر 2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 310    قطر 2.4

 

الکترود فیلر استیل هیوندا 316 :

   الکترود فیلر استیل هیوندا 316       قطر 1
   الکترود فیلر استیل هیوندا 316    قطر 1.2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 316    قطر 1.6
   الکترود فیلر استیل هیوندا 316       قطر 2
   الکترود فیلر استیل هیوندا 316    قطر 2.4

 

نکته :

این فروشگاه افتخاردارد در زمینه الکترود استیل و  الکترود فیلر استیل هیوندا با مشتریان همکاری لازم  را داشته باشد

 

Scroll to Top