الکترود شاین

الکترود شاین

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع فیلر والکترود استیل در برهای مختلف در بازار ایران میباشد که در ادامه به آن میپردازیم 

سیم co2 استیل شاین کره :

  سیم co2 shine308   قطر 0.8   قطر 1      1.2 قطر    قطر 1.6
 سیم co2 shine 310   قطر 0.8   قطر 1      قطر 1.2    قطر 1.6
  سیم co2 shine 309   قطر 0.8   قطر 1      قطر 1.2    قطر  1.6
  سیم co2 shine  316   قطر 0.8   قطر1     قطر1.2    قطر 1.6

                                                                      

 فیلر استیل شاین کره :

  فیلر استیل shine 308   قطر 1     قطر 1.6   قطر 2.4   قطر 3.2 
  فیلر استیل shine 309   قطر 1     قطر 1.6   قطر 2.4   قطر 3.2
  فیلر استیل shine 310   قطر  1    قطر1.6  قطر 2.4   قطر 3.2
  فیلر استیل shine 316   قطر 1    قطر 1.6  قطر2.4   قطر 3.2

                                                                                      

نکته :

این مجموعه افتخار دارد محصولاتی را در اختیار مشتریان محترم قرار دهد که طبق استاندارد جهانی باشد و مشتریان محترم بتوانند استفاده بهینه از آن داشته باشند

Scroll to Top