الکترود ایساب

الکترود ایساب

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع الکترود ایساب 7018 در بازار ایران میباشد که درادامه توضحاتی را در مورد این برند جوشکاری ارائه خواهیم کرد

الکترودایساب 7018 چیست :

الکترودایساب 7018 از نوع کم هیروزن بوده - برای جوش کاری در همه حالتها با جریان متناوب یا جریان مستقیم قطب معکوس ( الکترودایساب مثبت) مناسب است و 25 تا 45 در صد پودرآهن در روپوش دارد تمام ویزگیهای مطلوب الکترودایساب کم هیدروزن از جمله تولید جوشهای سالم روی فولادهای پر کوگرد و پر کربن را دارد . کاربرد اصلی این الکترودایساب برای جوشهای فولادی کم آلیاز با مقاومت زیاد با همان محدوده مقاومتی می باشد وبزگی الکترودایساب 7018 جوش صاف . قوس آرام . نفوذ کم و پاشش خیلی کم و سرعت جوشکاری زیاد است . برای الکترودایساب 7018 قوس کوتاه لازم است اگر قرار باشد فقط دو نوع الکترودایساب انتخاب شود ساید بتوان گفت یکی الکترود ایساب 6010 ودیگری  الکترود ایساب 7018 است . شدت جریان جوشکاری الکترود ایساب 7018 قدری بالاتراز شدت جریان جوشکاری الکترود ایساب 6010 با همان اندازه است . الکترود ایساب 7018 دارای روپوش از جنس قلیایی است . میزان هیدروزن روپوش الکترود ایساب باید کنترل شود لذا بایستی قبل از مصرف کاملا خشک شود . خشک کردن الکترود ایساب در درجه حرارتی در حدود 300 تا 3500 درجه سانتیگراد برای  مدت دو ساعت توصیه می شود . الکترود ایساب قلیایی وقتی از خشک کن بزرگ کارگاه  برداشته شود بایستی انرادر گرم کن سیار که دارای دمای 100 - 1200 درجه سانتیگراد قرار دهند و گرم کن نیز به هنگام مصرف روشن باشد .

الکترود ایساب 7018 در این فروشگاه به قطر زیر میباشد : 

  الکترود ایساب     قطر 2.5
  الکترود ایساب      قطر 3
  الکترود ایساب      قطر 4
  الکترود ایساب      قطر 5

 

نکته :

در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان کلیه الکترد ایساب با ساخت کشور مجارستان خدمت همکاران محترم عرضه می شود

 

Scroll to Top