الکترود خشک کن 40 کیلویی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع الکترود خشک کن 40 کیلویی برای تمامی الکترود های صنعتی , استیل و الکترود های خصصی در بازار ایران میباشد الکترود خشک کن 40 کیلویی در دو مدل 300 در جه سانتیگراد و 400 در جه سانیگراد در بازار ایران یافت میشود

الکترود خشک کن 40 کیلویی

الکترود خشک کن 40 کیلویی