الکترود خشک کن 250 کیلویی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع الکترود خشک کن 250 کیلویی برای تمامی الکترود های صنعتی , استیل و الکترود های خصصی در بازار ایران میباشد الکترود خشک کن 250 کیلویی در دو مدل 300 در جه سانتیگراد و 400 در جه سانیگراد در بازار ایران یافت میشود این مدل الکترود خشک کن 250 کیلویی با نام ( آون مادر ) نیز شناخته میشود.

نکته enlightened:

الکترود خشک کن 250 کیلوی در مدل 400 درجه خود سفارشی میباشد

 

الکترود خشک کن 250 کیلویی

الکترود خشک کن 250 کیلویی