الکترود خشک کن 25 کیلویی

الکترود خشک کن 25 کیلویی