الکترود خشک کن 165 کیلویی

توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع الکترود خشک کن 165 کیلویی برای تمامی الکترود های صنعتی , استیل و الکترود های خصصی در بازار ایران میباشد الکترود خشک کن 165 کیلویی در دو مدل 300 در جه سانتیگراد و 400 در جه سانیگراد در بازار ایران یافت میشود این مدل الکترود خشک کن 165 کیلویی با نام ( آون مادر ) نیز شناخته میشود.

الکترود خشک کن 165 کیلویی

الکترود خشک کن 165 کیلویی