گروه بهمن

گروه بهمن

گروه بهمن

گروه بهمن در سال۱۳۳۱ با سرمایه اولیه ۶۰۰۰۰۰ ریال در راستای فعالیت در زمینه حمل ونقل دریایی و حق العمل کاری نمایندگی های تجاری ،به نام شرکت سهامی ایران خلیج کو

تاسیس شد .این شرکت در سال ۱۳۸۸ به مرحله بهره برداری رسید و تولید اولین محصول خود را با عنوان وانت سه چرخ مزدا با  ظرفیت ۲۰۰کیلو گرم آغاز نمود و در سال ۱۳۵۰

به واسطه استفاده از ماشینهای جدید  در بخش تولید ی و همچنین افزایش سرمایه  سیر سعودی خود را آغاز نمود

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان افتخاردارد که اقلام ابزار این شرکت تولیدی را آماده کرده وبه صنت کشور کمک می نمود

Scroll to Top