مانومتر

 مانومتر(رگلاتور) 

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده انواع مانومتر های صنعتی و آزمایشگاهی توضیحاتی را برای خرید بهتر مشتریان عزیز ارائه کرده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد 

مانومتر یا رگلاتور گاز چیست :

گاز تجهیزاتی هستند که برای کنترل و تنظیم فشار انواع گازها مورد استفاده قرار میگیرند همانطور که میدانید برای نگهداری و ذخیره سازی گازها میبایست آنها را تحت فشار در مخازن و یا سیلندر هایی که تحمل فشار نسبتا بالای دارند نگهداری نمود لذا استفاده آنها به صورت مستقیم از مخازن یا سیلندر گاز به دلیل فشار بالا میسر نیست و می بایست ازمانومتر( رگلاتور)های کاهنده فشار استفاده نمود عملا مانومتر( رگلاتور) امکان تنظیم فشار گاز خروجی رابرای کاربر فراهم میاورد واو را قادر خواهد ساخت فشار گاز مورد نیاز را بدست آورد به عبارت دیگرمانومتر ( رگلاتور) وسیله ای است که فشار بالای منبع گاز را به فشار پایین قابل مصرف کاهش میدهد طبقه بندی مانومتر( رگلاتور )ها به صورت نوع گازهای خالص گرید دار-گازهای خورنده-گازهای خالصو گاز های طبی طبقه بندی میشودکه این مجموعه قادر خواهد بود مانومتر( رگلاتور) برای نوع کار شما تقدیم کند

انواع مانومتر ( رگلاتور) هایی که در این فروشگاه به شما عرضه می شود عبارتند از:

مانومتر ( رگلاتور ) ACE ایتالیا

 • مانومتر( رگلاتور )اکسیژن ase ایتالیا ------------------------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) ACE ایتالیا CO2 ----------------------  

 

 

 •  مانومتر ( رگلاتور ) ACE ایتالیا نیتروژن ( ازت ) ---------

 

 

 •  مانومتر ( رگلاتور ) ACE ایتالیا استیلن -------------------- 

 

مانومتر( رگلاتور ) مکسی ایتالیا :

 

 • مانومتر( رگلاتور ) مکسی اکسیژن ایتالیا ----------------------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) مکسی co2 ایتالیا --------------------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) مکسی نیتروژن ( ازت ) ایتالیا ------------  

 

 • مانومتر( رگلاتور ) مکسی هلیوم ایتالیا ----------------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) مکسی استیلن ایتالیا ----------------------------

 

 

مانومتر( رگلا تور ) زینسر آلمان :

 

 • مانومتر( رگلاتور ) اکسیژن زینسر آلمان ------------------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) ازت یا نیتروژن زینسر آلمان -----------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) استیلن زینسرآلمان -------------------------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) co2زینسرآلمان ---------------------------- 

 

مانومتر ( رگلاتور ) گلور سوئیس :

 

 • مانومتر( رگلاتور ) اکسیژن گلور سوئیس ---------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) ازت یا نیتروژن گلور سوئیس ---------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) استیلن گلور سوئیس -------------------- 

 

 • مانومتر( رگلاتور ) co2گلور سوئیس ----------------------

 

مانومتر ( رگلاتور ) هریس آمریکا :

 

 • مانومتر( رگلاتور ) هریس آمریکا اکسیژن --------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور) ازت یا نیتروژن هریس آمریکا ------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) استیلن هریس آمریکا -----------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور )هریس آمریکا C02 --------------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) هریس آمریکا تک گیج ------------------------

 

مانومتر ( رگلاتور ) هرکولس آلمان :

 

 • مانومتر( رگلاتور ) اکسیژن هرکولس آلمان ----------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور) ازت یا نیتروژن هرکولس آلمان ----------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) استیلن هرکولس آلمان -------------------------

 

 • مانومتر( رگلاتور ) co2هرکولس آلمان ---------------------   

 

لوازمی که در مانومتر( رگلاتور) استفاده می شود عبارتند از  :

 1. دوعدد گیج فشار
 2. یک بدنه برنجی یا استیل ودر بعضی مواقع برنجی آب کروم
 3. میل مانومترو مهره هوا در ورودی مانومتر( رگلاتور) که گاز وارد می شود
 4. ولو و مهره شیلنگ خور که در قسمت انتهایی یعنی خروجی
 5. داخل مانومتر ( رگلاتور) از دو تکه دایره ای پلاستیکی که به آن دا فراگم گفته می شود که عمل کنترول فشار کاز را برعهده دارد

 مانومتر( رگلاتور )های برنجی :

ازمانومترهای  برنجی در موارد استفادهمی کنند که گاز کرید ندارد وکار های خاص انجام نمی دهد و فقط برای تقلیل فشار گاز برای انجام کار خود استفاده می کنند البته به نوع گاز

مانومتر( رگلاتور) آب کروم :

همان طور که از نام آن پیدا است از روکش آب کروم برای محلهایی که گاز آن خورنده نیست ولی مانومتر ( رگلاتور )در محلی قرار دارد که از رطوبت و ریزش آب نمی توان اجنناب کرد چون دراین مورد از مانومتر برنجی بدلیل تغیر رنگ نمیتوان از  استفاده کرد کاربرد دارد

  مانومتر( رگلاتور ) استیل :

از مانومتر استیل در گازهای خورنده مانند آمونیاک و کلر و گازهای خاص با گرید های بالا به دلیل خورندگی که بیشتر از بدنه بر روی قسمت داخلی آن که گیرنده های دیا فراگم می باشد تاثیر می گذارد استفاده مکنند از این مدل مانومتر ها استفاده می کنند

 

نکته :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تعمیرات انواع مانومترهای برنجی , آب کروم و استیل را قبل می کند

 

Scroll to Top