لوازم تورچ پلاسما

لوازم تورچ پلاسما

توسعه صنعت ایرانیان

فروشنده لوازم تورچ پلاسما می باشد که در مرحله اول توضیحاتی را در مورد برش پلاسما ولوازم مربوط به این مدل را برای خرید بهترمشتریان غزیز ارائه کرده که در ادامه مطالعه خواهید نمود .

تورچ و برش پلاسما :

تورچ پلاسما به دو گروه آب خنک و هوا خنک تقسیم می شود .

ونیز تورچ پلاسما به دو مدل دستی و اتوماتیک تقسیم می شود , آب خنک دستی , این تورچ برای بریدن ورق های با ضخامت بالا و کارهای طولانی استفاده می گردد,که سیستم کاردهی آن به صورت فرمان دستی از طریق اپراتور صورت می گیرد . گردنه cp 200 دستی که عملیات برشکاری را انجام می دهد .

  لوازم تورچ پلاسما ( الکترود - نازل - گپ ) :

که روی گردنه تورچ پلاسما بسته می شود از اجزائ تشکیل دهنده گردنه می باشد بعد از عملیات های برش کاری باید تعویض گردد .

لوازم تورچ پلاسما ( کابل وشیلنگ اصلی آب وبرق ) :

که از یک کابل افشان ویک شیلنگ و دو عدد کابلشو تشکیل شده است , به دلیل طولانی بودن برشکاری کابل ذکر شوده گرم می شود وبه همین دلیل از داخل آن آب جهت خنک کردن عبور می کند این آب عبور داده شوده از شیلنگ به منظور خنک کردن تورچ نیز مورد استفاده قرار می گیرد , همچنین این آب توسط یک شیلنگ کوچکتر دیگر عملیات برگشت را انجام می دهد و به سیستم واتر گول دستگاه پلاسما می رسد , سیستم فرمان و جرقه زدن این تورچ توسط دو نوع سیم که یک به سایز 2/75 به منظور فرمان میکروسوئیچ ( دستی ) ویک سیم 2/5 تک رشته ای بمنظور پایلوت ( جرقه ) صورت می گیرد

لوازم تورچ پلاسما ( سانترال نری ) :

شامل 9عدد سوزن میباشد که این سوزن ها هر کدام فرمان دستی , فرمان جرقه عملیات برشکاری را انجام می دهد برای فرمان دستی شوزن های 1و9 برای فرمان جرقه سوزن 5-6 بسته میشود

لوازم تورچ پلاسما ( شیلنگ گاز ) :

کلید تورچ اعم ازهوا خنک وآب خنک باید حتمآ از باد استفاده شود تاعملیات برشکاری صورت گیرد

پلاسما هوا خنک :

این تورچ مانند آب خنک بصورت دستی و اتوماتیک می باشد ونیز در آمپرهای مختلف در بازار بسته به نوع کار برد صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند که از نظر تقسیم بندی به آمپر30 - 50 - 80 - 141 - 150 تقسیم می گردد. تورچهای 30 - 50 - 80 برای ورقهای نازک کم حجم مورد استفاده قرار می گیرد که در صنعت اراین تورچها کمتر استفاده می شود اجزائ تسکیل دهنده این تورچها مانند تورچ های آب خنک می باشد و لوازم مصرفی آن اعم از الکترود - نازل - گپ وگاز پخش کن بایک دیگر فرق دارد.

لوازم تورچ  پلاسما موجود در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان

لوازم تورچ پلاسما CP 200 :

 1                         گپ تورچ CP200
 2                       الکترود تورچ CP200
 3                      نازل 1/1 تورچ CP200
 4                      نازل 1/3 تورچ CP200
 5                      نازل 1/6 تورچ CP200
 6                      نازل 1/8 تورچ CP200
 8                       نازل 2 تورچ CP200
 9                    دسته تورچ اتومات CP200
10                     دسته تورچ دستی CP200
11                   گردنه تورچ اتومات CP200
12                    گردنه تورچ دستی CP200

لوازم تورچ پلاسما CP150 :

 1                              گپ تورچ CP150
 2                             رینگ تورچ CP150
 3                            الکترود تورچ CP150
 4                           نازل 1/3 تورچ CP150
 5                           نازل 1/6 تورچ CP150
 6                           نازل 1/8 تورچ CP150
 7                         گردنه باکالیت تورچ CP150
 8                         گردنه اسکلتی تورچ CP150
 9                         دسته باکالیت تورچ CP150
10                         دسته اسکلتی تورچ CP150
11                         فنر سر گپ تورچ CP150
12                                  ایزیلاتور

 

لوازم تورچ پلاسما CP141:

 

 1                               گپ تورچ CP141
 2                              رینگ تورچ CP141
 3                             الکترود تورچ CP141
 4                            نازل 1/1 تورچ CP141
 5                            نازل 1/4 تورچ CP141
 6                            نازل 1/7 تورچ CP141
 7                          گردنه باکالیت تورچ CP141
 8                          گردنه اسکلتی تورچ CP141
 9                          دسته اسکلتی تورچ CP141
10                          دسته باکالیت تورچ CP141
11                           فنر سر گپ تورچ CP141
12                                    ایزیلاتور

 

Scroll to Top