سرپیک جوش و برش

سرپیک جوش و برش

توسعه صنعت ایرانیان

عامل فروش و پخش  سرپیک برش زینسر آلمان وسر پیک جوش زینسرآلمان وسرپیک برش گلورسوئیس و سر پیک جوش گلورسوئیس در بازار تهران می باشد

توضیحات فنی در مورد سرپیک جوش و برش زینسر آلمان و گلور سوئیس :

 سرپیک برش زینسر آلمان

1- سرپیک برش زینسر آلمان   

توضیحات فنی :

 سرپیک برش زینسر آلمان یکی از بهترین نوع سرپیک در بازار ایران میباشد این مدل سرپیک را سرپیک دوتیکه می نامند واز آن در برشکاری های بسیار سنگین به علت جنس بسیار خوب و قابلیت جدا سازی لوازم آن در هنگام بروز مشکل استفاده می شود سرپیک برش زینسر آلمان از سه بخش تشکیل میشود 1- دسته 2- گردنه 3- کلاهک 4- نازل 5- قرقره پرگار 5- آچار ( مخصوص جدا کردن نازل و کلاهک )

 

 

2- دسته تک سرپیک جوش و برش زینسرآلمان    

 توضیحات فنی  :

قسمت اصلی در سرپیک برش زینسر آلمان دسته آن میباشد که عمل میکس گازهارا بر عهده دارد گازازقسمت  رابط شیلنگ خور که در انتهای دسته قراردارد بسمت شیرهای آبی وقرمز حرکت کرده ودر آنجا باهم ترکیب می شود , قسمتهای اصلی دسته سرپیک برش زینسر آلمان 1- بدنه دسته 2- پلاک روپوش دسته ( در دو طرف ) 3- شیر آبی ( اکسیژن ) 4- شیر گاز ( قرمز ) 5- رابط شیلنگ خور 1/4 (اکسیژن ) 6- رابط شیلنگ خور 3/8 ( گاز ) 

 

3- کلاهک سر پیک برش زینسر آلمان  

توضیحات فنی :

یکی از قسمتهای پرمصرف و قابل تعویض سرپیک برش زینسر آلمان , کلاهک آن میباشد که باید کاملا از مس ساخته میشود چون در معرض شدید حرارت قرار دارد باید از آلیاژ بسیار بالای مس باشد .

کد آلیاژی نسبت به فلز  :

 1.  P3-100
 2.  A3-100

 

4- نازل سرپیک برش زینسر آلمان  

توضحات فنی :

نازل های سر پیک برش زینسر آلمان در سایزهای 1,2,3,4 میباشد که در پک این مدل سرپیک برشکاری قرار دارد که در بعضی مواقع نازلها بعلت شدت کار زیاد از بین میرود و این مدلها را می توان بصورت تک نیز خریداری کرد

مقدار سایز برش نازل سر پیک برش زینسر آلمان :

 1. نازل سایز 1 سرپیک برش زینسر آلمان : 3میلیمتر تا 10 میلیمتر
 2.  نازل سایز 2 سرپیک برش زینسر آلمان : 10 میلیمتر تا 30 میلیمتر
 3.  نازل سایز 3 سرپیک برش زینسر آلمان : 30 میلیمتر تا 60 میلیمتر
 4.  نازل سایز 4 سرپیک برش زینسر آلمان : 60 میلیمتر تا 100 میلینتر

 

تذکر:

در بازار دیده شده است که بعضی از فروشند گان محترم قیمت سرپیک برش زینسر را به قیمت پائین تر از لیست می فروشند ما به اصتحضار شما می رسانیم که اگر کلاهک ونازل آنرا برداشته وچینی قرار دهند مبلغ آن به مقدار 4/500/000 ریال کسر می شود

 

سرپیک جوش زینسر آلمان :

1- سرپیک جوش زینسر آلمان 

توضیحات فنی :

یکی از روش های قدیمی جوش کاری است که سبب ویژگی های یکتایی خود هنوز در صنعت کاربرد گسترده ای دارد جوش کاری با گاز فرایندی است که به وسیله مشعل جوش کاری سوخت گاز واکسیژن را برای جوشکاری فلزات به کار می برد . مشعل یک گاز سوختنی را با نسبت مناسب با اکسیژن ترکیب می کند و فرایند احتراق رادر دمای مناسب بااکسیژن ترکیب می کند و فرایند احتراق را در دمای مناسب انجام  می دهد . شعله داغ لبه های قطعات جوش کاری را ذوب می کند تا پس از انجماد تشکیل اتصال  جوش بدهند .

قطعات تشکیل دهنده سرپیک جوش زینسر آلمان :

 •  دسته سرپیک
 •  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 1
 •  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 2
 •  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 3
 •  نازل سرپیک جوش زینسر آلمان نمره 4

 

2- نازل  با کمانی سرپیک جوش زینسرآلمان نمره 1  

توضیحات فنی :

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است

 •  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان 
 •  نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 •  قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  0/5 تا 1
 •  فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

 

3- نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 2 

توضیحات فنی :

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است

 •  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 •  نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 •  قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل 1 تا 2
 •  فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

 

4- نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 3

توضیحات فنی :

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است

 •  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 • نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 •  قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  2 تا 4
 • فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

 

5- نازل جوش با کمانی زینسر آلمان نمره 4  

توضیحات فنی :

قطعات تشکیل دهنده سر نازل جوش زینسر آلمان و فشار کاری , سیم مورد استفاده در سایز بدین شرح است

 •  لوله نازل سرپیک جوش زینسر آلمان
 • نازل مسی سر لوله سرپیک جوش زینسر آلمان
 • قطر مفتول مورد اسنفاده در نازل  4 تا 6
 •  فشار کاری پشت دسته برحسب گاز 2/5 بار

 

6- دسته تک جوش زینسر آلمان  

 توضیحات فنی  :

قسمت اصلی در سرپیک جوش زینسر آلمان دسته آن میباشد که عمل میکس گازهارا بر عهده دارد گازازقسمت  رابط شیلنگ خور که در انتهای دسته قراردارد بسمت شیرهای آبی وقرمز حرکت کرده ودر آنجا باهم ترکیب می شود , قسمتهای اصلی دسته سرپیک برش زینسر آلمان 1- بدنه دسته 2- پلاک روپوش دسته ( در دو طرف ) 3- شیر آبی ( اکسیژن ) 4- شیر گاز ( قرمز ) 5- رابط شیلنگ خور 1/4 (اکسیژن ) 6- رابط شیلنگ خور 3/8 ( گاز )

 

سر پیک برش گلورسوئیس :

1- سرپیک برش گلور سوئیس  

توضیحات فنی :

سرپیک برش گلور سوئیس در نوع خود وسیله ای خوب برای برش کاری فلزات می باشد که اجزاء تشکیل دهنده آن بدین شرح میباشد

 •  دسته سرپیک
 •  گردنه سرپیک
 •  قرقره پرگار
 •  نازل گلور ( در یک پک 3عدد نازل و یک کلاهک )
 •  آچار مخصوص بسته و باز کردن قطعات سرپیک برش گلور سوئیس

 

2- نازل سرپیک گلور سوئیس در یک پک سه تایی 

توضیحات فنی :

در پیک نازل سرپیک برش گلور سوئیس سه عدد نازل ویک کلاهک وجود دارد که ضخامت برش و فشار گاز مصرفی را برای برش مورد نظر برروی آن حک شده است

 

3- کلاهک تک سرپیک برش گلور سوئیس  

توضیحات فنی :

سایز کلاهک سرپیک گلور سوئیس دارای سایز 100-3  می باشد که فشار حرارت  برای برش تا 100 میلیمتر را پاسخگوباشد

 

4- نازل تک سرپیک برش گلور سوئیس    

توضیحات فنی :

سرپیک برش گلور دارای نازل های برای مقدار برش های مختلف دارا میباشد که در ادامه به آن می پردازیم

سایز برش مقدار بار فشار گاز
3 - 20    2.5 - 4 بار
20 - 50      4 - 5 بار
50 - 100      5 - 6 بار

 

5- دسته تک سر پیک جوش و برش گلور سوئیس    

توضیحات فنی :

سرپیک برش گلور دارای دسته ای میباشد که عمل میکس گاز و اکسیژن را بر عهده دارد که با استفاده از شیر های که برروی آن تعبیه شده میتوان مقدار فشار گاز و اکسیژن وارد شده در دسته پیک برای عمل میکس را کنترل کرد

 

نکته :

دسته سرپیک گلور سوئیس در برش و جوش مشترک است و میتوان آز آن در هر دو مدل استفاده کرد

 

سرپیک جوش گلور سوئیس :

1- سرپیک جوش گلور سوئیس 

توضیحات فنی :

برای رسیدن به دمایی که برای جوشکاری با گاز لازم است باید اکسیژن با استیلن و یا پروپان بصورت ترکیبی استفاده شود و در اینصورت نیاز به استفاده از تورچ جوش میباشد سرپیک جوش گلور سوئیس دارای دو تیوپ جهت میکس کردن گاز سوختی با گاز اکسیژن برای امور جوشکاری میباشد و همچنین دارای نازل در سه سایز مختلف است که در نهایت گاز میکس شده از طریق تیوپ تورچ جوش گلور از نازل خارج شده و دمای لازم برای جوشکای را بوجود میاورد.

قطعات تشکیل دهنده سرپیک جوش گلور سوئیس :

 •  دسته سرپیک
 •  آچار مخصوص نازل
 • نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 1
 • نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 2
 •  نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 3
 •  نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 4 

 

نکته :

سرپیک های جوش گلور نسبت به سرپیک های جوش دیگر برندها از کیفیت بهتری برخوردار می باشد

 

2- دسته تک سر پیک جوش گلور سوئیس 

توضیحات فنی :

سرپیک برش گلور دارای دسته ای میباشد که عمل میکس گاز و اکسیژن را بر عهده دارد که با استفاده از شیر های که برروی آن تعبیه شده میتوان مقدار فشار گاز و اکسیژن وارد شده در دسته پیک برای عمل میکس را کنترل کرد

 

نکته :

دسته سرپیک گلور سوئیس در برش و جوش مشترک است و میتوان آز آن در هر دو مدل استفاده کرد

 

3- نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 1 

توضیحات فنی :

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

سایز مفتول در نازل نمره 1  مقدار بار فشار گاز در لوله
      0/5 - 1 میلیمتر             2/5 بار

 

4- نازل سرپیک جوش گلور سوئیس نمره 2

توضیحات فنی :

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

سایز مفتول در نازل نمره 2 مقدار بار فشار گاز در لوله
     1 - 2 میایمتر         2/5 بار

 

5- نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 3   

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

سایز مفتول در نازل نمره 3 مقدار بار فشار گاز در لوله
       2 - 4 میلیمتر         2/5 بار

 

6- نازل سر پیک جوش گلور سوئیس نمره 4 

این مدل نازل برای جوشکاری دارای یک لوله برای میکس گاز در قسمت ابتدایی  و یک نازل مسی برای تحمل حرارت و نازک کردن شعله است .

سایز مفتول در نازل نمره 4 مقدار بار فشار گاز در لوله
       4 - 6 میلیمتر         2/5 بار

 

توجه :

فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان افتخار دارد که تمامی سرپیک برش زینسر آلمان و گلور سوئیس را بصورت پک کامل شرکت وبدون کم وکاستی در خدمت مشتریان گرامی قرار دهد

ضمنا :

در فروشگاه توسعه صنعت ایرانیان تعمیرات انواع سرپیک جوش و برش پذیرفته می شود

 

                                                        

 

صفحات مرتبط

سرپیک جوش

سرپیک جوش توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع سر پیک جوش در مرحله اول توضحاتی را در مورد این لوازم جوشکاری ارائه کرده است که در ادامه به آن می پردازیم اطلاعات فنی

سرپیک برش

سر پیک برش توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع سرپیک برش یک تیکه و دو تیکه در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این لوازم جوشکاری ارائه کرده است که در ادامه به آن می

نازل

نازل برشکاری توسعه صنعت ایرانیان فروشنده انواع نازل های برشکاری در مرحله اول توضیحاتی را در مورد این قطعه از سر پیک برش ارائه کرده است که در ادامه به آن می

دیگ کاربیت

دیگ کاربید : توسعه صنعت ایرانیان تولید کننده و فروشنده انواع دیگ کاربید 3 کیلو , 4 کیلو , 5 کیلو و 6 کیلو در بازار ایران در مرحله اول توضیحاتی را در مورد کاربید و دیگ

شیلنگ هوا برش

شیلنگ هوا برش توسعه صنعت ایرانیان وارد کننده و فروشنده انواع شیلنگ هوا برش در مدل های دوقلو , تک قلو مخصوص هوا و تک قلو مخصوص گاز در برند های کره ای و مالزی در ایران

Scroll to Top